Prima paginăAnunțuriÎnscrieri grupe anul 4, Dept. Sinteza Proiectării de Arhitectură 2017-2018

Înscrieri grupe anul 4, Dept. Sinteza Proiectării de Arhitectură 2017-2018

21 septembrie 2017

În perioada 21 septembrie – 27 septembrie 2017 (ora 23:59) se vor transmite electronic (via e-mail) fișele de opțiuni în grupe pentru anul IV.

Fișa de opțiuni se poate descărca mai jos:
FISA DE OPTIUNE an 4 Departament Sinteza de Proiectare 2017-2018.doc

Transmiterea fișelor de opțiuni se va face la adresa: inscrierian4.sinteza@gmail.com
În urma transmiterii înscrierii pe e-mail se va genera un răspuns automat.
În cazul în care răspunsul nu este primit este necesară retransmiterea fișei.

Notă:
Opțiunile sunt individuale și nu se acceptă cereri în colectiv.
Studenții care nu-și exprimă opțiunea pentru o grupă sau alta vor fi repartizați din oficiu.
Nu se mai acceptă mutări de la o grupă la alta în timpul anuluI.

Director departament,
conf.dr.arh. Magdalena STANCULESCU

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/