Actualizat: 7 iulie 2014

Fișe de opțiuni în grupe pentru anul IV, Dept. Sinteza Proiectării de Arhitectură, an universitar 2014-2015

În perioada 7 iulie – 14 iulie 2014 se vor depune fișele de opțiuni în grupe pentru anul IV.

Fișa de opțiuni se poate descărca aici:
FISA DE OPTIUNE_an 4_Departament Sinteza de Proiectare.doc

Depunerea fișelor de opțiuni se poate face:
- pe internet la adresa: inscrierian4.sinteza@gmail.com
sau
- personal, la secretariatul Departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură între orele 9.00-14.00

Opțiunile sunt individuale și nu se acceptă cereri în colectiv.

NOTĂ: În urma transmiterii înscrierii pe e-mail se va genera un răspuns automat. În cazul în care răspunsul nu este primit este necesară retransmiterea fișei.

Director departament,
conf.dr.arh. Georgică MITRACHE