Festivalul UTOPII CONTEMPORANE

20 aprilie 2005
CENTRUL DE CREAȚIE AL ARTELOR VIZUALE CONTEMPORANE AL FACULTĂȚII DE ARTE – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE BUCUREȘTI

Director de proiect: prof.univ.dr. ALEXANDRA TITU

1. Caracter: Festival de proiecte

2. Coordonate temporale: Festivalul se va desfășura în perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2005.

3. Proiectul se adresează studenților și artiștilor în toate domeniile artelor, teoreticieni și specialiști media, arhitecți/urbaniști, tineri activi în toate domeniile științelor sociale, umaniste și științelor exacte precum și oricărui practician interesat de contextul social și calitatea vieții contemporane.

4. Condiții de participare în competiție: vârsta maximă 35 ani

5. Locație: Galeria Mansarda – Facultatea de Arte, Universitatea de Vest Timișoara, Unagaleria – Universitatea Națională de Arte București, Spații conexe și alternative din Timișoara și București

6. Data limită de primire a proiectelor: 15 iulie 2005. Proiectele se for preda direct sau prin poștă la adresa:

FACULTATEA DE ARTE TIMIȘOARA
str.Oituz nr.4, Timișoara, cod 300086
persoana de contact: MOLDOVAN EMIL

7. Proiectele înscrise în concurs vor trebui să conțină:

8. Proiectele pot viza intervenții și activități în spațiu, în mediul urban, în spațiile unor instituții publice: teatre, spații alternative, etc

9. Proiectele înscrise în concurs, vor fi jurizate de o comisie de selecție, în perioada 15-30 iulie a.c.

10. Proiectele selectate vor face obiectul unui catalog și site al evenimentului , ce va fi lansat cu ocazia deschiderii Festivalului Utopii Contemporane în data de 12 octombrie, simultan în Timișoara și București. În perioada festivalului, vor avea loc mai multe evenimente cu caracter cultural și/sau științific (expoziții, acțiuni artistice, discuții, seminarii, etc.).

11. În condițiile atragerii de fonduri prin implicarea unor instituții comunitare în organizarea festivalului se vor crea premisele finanțării unor proiecte de excepție.

12. Conceptul festivalului de proiecte:

Ediția 2005 - ECOLOGISMUL ETIC

Proiectul – Virtualitate și pragmatism. Termeni cheie:

Contact

Email: festutopia@yahoo.com
Web: www.festutopia.home.ro
Tel: 0040 256 473106
Fax: 0040 256 473111