Prima paginăAnunțuriFacultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților creditelor restante

Facultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților creditelor restante

5 octombrie 2022

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul I are ca termen data de 31 octombrie 2021.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2022-2023 (pentru toate facultățile și specializările)

  • 100 lei pentru pentru specializările Arhitectură de Interior și Design de Produs
  • 50 lei pentru specializarea Mobilier și Amenajări Interioare.

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.