UAUIMAnunțuriFacultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților creditelor restante și taxei de studiu

Facultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților creditelor restante și taxei de studiu

Publicat 8 octombrie 2020, actualizat 9 martie 2021
9 martie 2021

Taxa de studiu semestrul II

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2, an universitar 2020-2021, are ca termen 15 martie 2021.

Studenții de la specializarea Arhitectură de Interior vor trimite dovada la următoarea adresă de e-mail: stufo.uauim@gmail.com

Studenții de la specializările Design de Produs și Mobilier și Amenajări Interioare vor trimite dovada la următoarea adresă de e-mail: pid.uauim@gmail.com

Taxa este în valoare de 2500 RON pt studiile de 5 ani și 1500 RON pentru studiile de 3 ani.

Taxa se poate achita în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: nume, prenume, an de studiu si specializarea

Credite restante semestrul II

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul II are ca termen data de 31 martie 2021.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2020-2021 (pentru toate facultățile și specializările)

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.

8 octombrie 2020

Semestrul I

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul I are ca termen data de 30 octombrie 2020.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2020-2021 (pentru toate facultățile și specializările)

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.