Prima paginăAnunțuriFacultatea de Arhitectură - metode de înregistrare a plăților creditelor restante și taxei de studiu

Facultatea de Arhitectură - metode de înregistrare a plăților creditelor restante și taxei de studiu

Publicat 8 octombrie 2020, actualizat 9 martie 2021
9 martie 2020

Taxa de studiu semestrul II

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2, an universitar 2020-2021, are ca termen 15 martie 2021.

Studenții de la specializarea Arhitectură program în limba română și Arhitectură program în limba engleză vor trimite dovada la următoarele adrese de e-mail:

Taxa de studiu pentru semestrul 2 este în valoare de:

Taxa se poate achita în contul: RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996
Banca Comercială Română, orice sucursală.

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si specializarea

Credite restante semestrul II

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul II are ca termen data de 31 martie 2021.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2020-2021: 100 ron pentru specializările Arhitectură (anii I-VI)

Plata se poate face și în contul:
Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.

Pentru specializarea Conservare si Restaurare de Arhitectură Sibiu informatii privind procedura de achitare a taxelor cu respectarea cuantumului si termenelor de plata se pot obtine de la Secretariatul de la Sibiu, telefon 0269.222.215.

10 august 2020

Credite restante semestrul I

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele din semestrul I are ca termen data de 30 octombrie 2020.

Pentru înscriere se va descărca formularul de mai jos:
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Valoarea creditului restant 2020-2021

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa obligatoriu: nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.

Pentru specializarea Conservare si Restaurare de Arhitectură Sibiu informatii privind procedura de achitare a taxelor cu respectarea cuantumului si termenelor de plata se pot obtine de la Secretariatul de la Sibiu, telefon 0269.222.215.