UAUIMAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități Erasmus+ de studiu și practică 2024-2025

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ de studiu și practică 2024-2025 (programul KA-131)

Perioadă depuneri cereri de bursă: 21-27 martie 2024 (termen depunere 27 martie 2024 ora 9,00)

Publicat 21 martie 2024, actualizat 1 aprilie 2024
1 aprilie 2024

Selecția finală pentru granturi de studiu și practică Erasmus+
Repartiție pe universități și birouri de practică

Orice observații se vor trimite pe emailul erasmus_arhitectura@yahoo.com până marți 2 aprilie ora 16,00.

Selecția s-a făcut în ordinea mediilor și a opțiunilor exprimate, în limita locurilor disponibile prin acordurile inter-instituționale, luând în considerare și cerințele particulare ale partenerilor.  

Toți studenții selectați vor participa la sesiunea de informare care va avea loc pe zoom, miercuri 3 aprilie ora 12,30, la link-ul 

Declarația de acceptare, completată și semnată, va fi transmisă prin email la erasmus_arhitectura@yahoo.com, până la 8 aprilie 2024, ora 14,30.

28 martie 2024

Rezultatul preselecției pentru bursele Erasmus+

Testele de limbi străine pentru studenții admiși și cei aflați pe lista de rezerve vor avea loc vineri 29 martie, în sala C, după cum urmează:

Orice observații privind liste atașate se vor adresa la email erasmus_arhitectura@yahoo.com până joi 28 martie, orele 16,00.

22 martie 2024

Întâlnire online de prezentare a programului de mobilități de studiu si practica Erasmus+

Luni 25 martie 14,30—15,10

21 martie 2024

Înainte de a aplica pentru un grant de studiu sau practică, vă rugăm să consultați regulamentul:
Regulament mobilitati studenti Erasmus KA131 2023-2027.pdf

Perioadă depuneri cereri de bursă: 21-27 martie 2024 (termen depunere 27 martie ora 9,00)

1. Tipuri de granturi

Granturi pentru studiu

Universitati partenere 2024-2028.pdf

Sunt disponibile 55 de granturi, după cum urmează:

Notă: lista universităților partenere poate fi consultată aici - dar pentru studenții doctoranzi există și opțiuni suplimentare - îi rugăm pe cei interesați să se adreseze direct biroului Erasmus+ pentru consultare.

Granturi pentru practică (plasament)

Birouri practica 2024-2025.pdf

Sunt disponibile 17 granturi, din care:

2. Selecția studenților pentru granturi în vederea mobilităților

Studenții se vor înscrie printr-un formular online:

Studenții doctoranzi vor beneficia de un apel special care va fi anunțat pe site în curând, după încheierea selecției pentru mobilități de studiu și plasament.

Documente necesare (salvate în format pdf) care vor fi atașate direct formularului de candidatură:

  1. (după caz) Copiile scanate ale documentelor care atestă cunoașterea unei limbi străine (pdf max 1mb)
    Lb straine Erasmus - certificate echivalate.pdf
  2. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic cu care studentul/studenta a colaborat în mod direct (atelier/ seminarii/ lucrări practice) (pdf max. 1mb).

Formularele vor fi completate și transmise online nu mai târziu de 27 martie 2024, ora 9,00.

Studenții care nu au certificate de limbi străine acceptate (lista aici) sau care doresc o atestare suplimentară de cunoaștere a unei limbi străine vor susține teste de limbă străină conform programării care se va afișa pe site (a se vedea punctul 3. Calendarul selecției).

Pot fi susținute maximum 2 teste de limbă străină (în funcție de programarea testelor și de opțiunile exprimate în cererea pentru bursă).

Susținerea testelor de limbă străină are loc după preselecția candidaților în funcție de medii, prin urmare numai studenții selectați pentru mobilități sau aflați pe lista de rezerve vor putea susține testele de limbă străină. Distribuția finală se va face după testele de limbi străine.

3. Calendarul selecției

21-27 martie Depunerea candidaturilor (termen limită înscriere ora 9,00 ora Bucureștiului. După această dată formularul de înscriere va fi închis în mod automat)

27-28 martie Preselecție: afișarea listelor studenților selectați pentru burse (în funcție de medii) și a listei de rezerve (preselecție). Afișarea listei pentru testele de limbi străine.

29 martie — Testul de limbă străină (programarea se va afișa pe site odată cu rezultatele preselecției).

1-4 aprilie — Selecția finală cu distribuția studenților la universități (în funcție de opțiuni, medii și rezultate la testele de limbi străine).

8 aprilie — Transmiterea declarațiilor de acceptare a burselor. Candidații selectați sunt obligați să participe la sesiunea de informare care va fi organizată de Biroul Erasmus+ și anunțată pe site-ul UAUIM.

10 aprilie-15 iunie — Nominalizare și aplicații (în funcție de datele limită ale organizațiilor-gazdă), semnarea contractelor financiare.

4. Bareme aplicabile pentru granturi

Conform regulamentului intern, UAUIM finanțează mobilități de studiu de maxim 5 luni (1 semestru) și mobilități de practică de maxim 3 luni. Granturile pentru stagii doctorale sunt asimilate mobilităților de practică/plasament (2 luni).

Sprijin individual pentru mobilitățile fizice de lungă durată ale studenților - bareme în funcție de țara parteneră:

Țara-gazdă

Suma pe lună în EUR

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia

Țări terțe (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie

674

Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

Țări terțe care nu sunt asociate la program: Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

674

State membre UE și țări terțe asociate programului: Bulgaria, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord. Polonia, Republica Cehă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria

606

• Mobilitatea de plasament (practică) a studenților: la granturile din tabelul pentru sprijin individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 150 EUR/lună.

• Pentru studenții si proaspeții absolvenți cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

• Studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse care efectuează o mobilitate de plasament primesc atât suma suplimentară („top-up”) pentru studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse, cât și suma suplimentară („top-up”) pentru plasamente (cele două tipuri de sume suplimentare sunt cumulative).

• Studenții și proaspeții absolvenți care nu primesc sprijin separat pentru transport pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării. În această situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport necesare efectuării călătoriei dus-întors.

Informații suplimentare privind baremele aplicabile pentru proiecte de mobilitate în învățământul superior (KA131-HED):
2023 KA131 KA171 HED Anexa 3.pdf

Finanțat de
Uniunea Europeană