UAUIMAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități Erasmus+ de studiu și practică 2023-2024

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ de studiu și practică 2023-204 (programul KA-131)

Perioadă depuneri cereri: 8-14 martie 2023 (ora 16:00)

Publicat 8 martie 2023, actualizat 22 martie 2023
22 martie 2023

Rezultatele finale ale selectiei pentru mobilitati (studiu/plasament)

Studentii care au fost selectati pentru mobilitati vor participa obligatoriu la sesiunea de informare care va avea loc vineri 24 martie 2023 ora 15:30 pe Zoom.

Prezenta este absolut necesara in vederea organizarii etapelor urmatoare ale intocmirii dosarului de bursa.

Coordonatele intalnirii sunt:

Studentii doctoranzi vor avea o discutie cu Biroul Erasmus la sfarsitul acestei intalniri.

16 martie 2023

Rezultatele preselecției în urma observațiilor primite: studenții de pe listele de mai jos pot susține luni testele de limbi străine (conform programării anunțate mai jos).

Listele finale cu studenții selectați pentru burse se vor anunța după evaluarea lingvistica și în funcție de locurile disponibile.

16 martie 2023

Studentii admisi sau pe lista de rezerve care au optat pentru teste de limbi străine vor veni după cum urmează:

Luni 20.03.2023 - Sala C

Definitivarea listelor finale se va face după rezultatele de la testele de limbi si distribuția în funcție de locurile disponbile la universități.

Notă: doctoranzii se află pe lista de studii.

Observații administrative privind listele de preselecție (care sunt provizorii) se pot face la Biroul Erasmus+ (email sau direct) până vineri, 17 martie ora 11:30. După această dată, nicio observație nu va mai fi luată în considerare.

8 martie 2023

Înainte de a aplica pentru un grant de studiu sau practică, vă rugăm să consultați regulamentul:
Regulament mobilitati studenti Erasmus KA131 2023-2027.pdf

A. Tipuri de granturi

Granturi pentru studiu

Universitati partenere 2023-2024.pdf

Sunt disponibile 60 de granturi, după cum urmează:

Notă: lista universităților partenere poate fi consultată mai sus - dar pentru studenții doctoranzi există și opțiuni suplimentare - îi rugăm pe cei interesați să se adreseze direct biroului Erasmus+ pentru consultare.

Granturi pentru practică (plasament)

Birouri practica 2023-2024.pdf

Sunt disponibile 14 granturi, din care:

B. Selecția studenților pentru granturi în vederea mobilităților

1. Documente necesare

Documentele necesare dosarului de candidatură se vor consulta împreună cu Regulamentul de mai sus.

  1. Cerere:
    Cerere-SMS-martie-2023.doc - cerere studii
    Cerere-SMP-martie-2023.doc - cerere practică/plasament - doar studenții anului 5 la Facultatea de Arhitectură
  2. (după caz) Copiile scanate ale documentelor care atestă cunoașterea unei limbi străine
    Erasmus lb straine certificate echivalate.pdf

2. Depunerea dosarelor de candidatură

2.1. Cererile, având număr de înregistrare, semnate și scanate (nu cu inserarea semnăturii în pdf):

2.2. Fișierele atașate emailului (cerere semnată + certificate limbi străine acceptate, dacă există) vor fi transmise numai în format pdf și nu vor depăși, fiecare, 2MB.

2.3. Cererile, împreună cu restul documentelor necesare aplicației vor fi transmise prin e-mail către doamna Nora Iliescu, la adresa erasmus_arhitectura@yahoo.com, până cel mai târziu 14 martie 2023 ora 16,00 (EET).

Dosarele de candidatură care nu respectă cerințele enunțate la punctele 2.1. și 2.2. nu vor fi luate în considerare. Nu vor fi luate în considerare decât dosarele complete și corect completate.

2.4. Studenții care nu au certificate de limbi străine acceptate (cf. listei de mai sus) sau care doresc o atestare suplimentară de cunoaștere a unei limbi străine vor susține teste de limbă străină conform programării care se va afișa pe site (a se vedea punctul 3. Calendarul selecției).

Pot fi susținute maximum 3 teste de limbă străină (în funcție de programarea testelor și de opțiunile exprimate în cererea pentru bursă).

Susținerea testelor de limbă străină are loc după preselecția candidaților în funcție de medii, prin urmare numai studenții selectați pentru mobilități sau aflați pe lista de rezerve vor putea susține testele de limbă străină. Distribuția finală se va face după testele de limbi străine.

3. Calendarul selecției

8-14 martie 2023 depunerea candidaturilor (termen limită trimitere dosar: 14 martie ora 16,00 ora Bucureștiului)
16 martie 2023 afișarea listelor studenților selectați pentru burse (în funcție de medii) și a listei de rezerve (preselecție)
20 martie 2023 teste de limbi străine (programarea se va afișa pe site odată cu rezultatele preselecției)
23 martie 2023 afișarea listelor finale cu distribuția studenților la universități (în funcție de opțiuni, medii și rezultate la testele de limbi străine)
24-27 martie 2023 definitivarea listelor finale și sesiune de informare. Transmiterea declarațiilor de acceptare a burselor. Candidații selectați sunt obligați să participe la sesiunea de informare care va fi organizată de Biroul Erasmus+ și anunțată pe site-ul UAUIM (în paralel cu Erasmus Open Days 2023).
1 aprilie - 15 iunie 2023 nominalizare și aplicații (în funcție de datele limită ale organizațiilor-gazdă), semnarea contractelor financiare.

C. Bareme aplicabile pentru granturi

Conform regulamentului intern, UAUIM finanțează mobilități de studiu de maxim 5 luni (1 semestru) și mobilități de practică de maximum 3 luni. Granturile pentru stagii doctorale sunt asimilate mobilităților de practică/plasament (2-3 luni).

Sprijin individual pentru mobilitățile fizice de lungă durată ale studenților - bareme în funcție de țara parteneră

Țara-gazdă Suma pe lună în EUR
Grupul 1
Țări cu nivel de trai ridicat
Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia
Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie
600
Grupul 2
Țări cu nivel de trai mediu
Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania
Țări partenere (regiunea 5): Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului
600
Grupul 3
Țări cu nivel de trai scăzut
Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria 540

Informații suplimentare privind baremele aplicabile pentru proiecte de mobilitate în învățământul superior (KA131-HED) se pot găsi la https://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2021/Contract si anexe 2021/Anexa IV_Bareme_aplicabile_KA131_2021.pdf