UAUIMAnunțuriFacultatea de Arhitectură de Interior: Procedură de selecție pentru participarea la mobilități de studiu pentru studenții în cadrul Pogramului Erasmus+

Facultatea de Arhitectură de Interior: Procedură de selecție pentru participarea la mobilități de studiu pentru studenții în cadrul Pogramului Erasmus+

15 mai 2019

Se oferă următoarele mobilități de studiu pentru studenți la HIT/ Holon, Israel:

Durata mobilităților este de un semestru în anul universitar 2019-2020 iar înscrierea la selecție este deschisă studenților de la Facultatea de Arhitectură de Interior din anul 2 și 3 (care în anul universitar 2019-2020 vor fi în anul 3 și 4).

Toți cei interesați vor depune cererea de mai jos completată la prodecan Oana Diaconescu sau o vor expedia prin email pe adresa mbstudio@mbstudio.ro (la prof. Marius Marcu-Lapadat, coordonatorul programului Erasmus+ KA 107-047503).

cerere-SM-2019.doc

Este necesară cunoașterea limbii engleze, care va fi atestată printr-un test de limbă organizat de UAUIM sau prin depunerea de Certificate de către candidați.

Comisia formată din:

va selecta participanții la mobilitate pe baza Regulamentului Eramus al UAUIM în săptămâna 2-7 iunie 2019.