UAUIMAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități Erasmus 2016-2017 – testul de limbă străină e luni 21 martie

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu și plasament pentru anul universitar 2016-2017

Publicat 4 martie 2016, actualizat 16 martie 2016
Actualizare 16 martie 2016

Testul de limbă străină

Testul de limbă străină pentru mobilități ERASMUS de studiu și practică - anul universitar 2016-2017 se va susține luni 21 martie 2016 ora 10:30 în Amfiteatru.

Este obligatorie și prezența celor care au lasat certificate pentru aprobare sau a celor care doresc să își echivaleze examenele susținute pentru IAESTE 2016 sau ERASMUS 2015.

4 martie 2016

În perioada 09.03-16.03.2016 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate Erasmus de studiu sau plasament, conform reguamentului Erasmus al UAUIM – REGULAMENT-ERASMUS-2016.pdf

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator și vor conține numele complet al universităților pentru care se optează, nu codul Erasmus al acestora!!!

Studenții care au obținut Certificate de competențe lingvistice trebuie să atașeze la Cererea de înscriere o copie simplă a fiecărui Certificat.

Formularele de candidatură pot fi descărcate de pe site-ul UAUIM:

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Secretariatul Rectorului UAUIM (dna. Corina Sultănoiu) între orele 10:00-14:00.

Lista cu situația școlară și echivalarea certificatelor lingvistice pentru studenții care au solicitat obținerea unei burse ERASMUS va fi afișată la avizierul ERASMUS.

Data la care se va susține testul de limbă străină va fi anunțată ulterior la avizierul ERASMUS de lângă sala de sport.

Listele finale se vor afișa la avizierul Erasmus. Candidații admiși sunt obligați să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul Erasmus.