UAUIMAnunțuriProiectul excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare 2 (EDUCATI 2)

Proiectul excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare 2 (EDUCATI 2)

6 martie 2013

Proiectul excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare 2 (EDUCATI 2), cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU/88/1.5/S/63319 defășurat pe o perioadă de trei ani (1 martie 2010-28 februarie 2013) a fost continuarea firească și perfecționare proiectului EDUCATI 1 , ambele având scopul de a ridica la standarde europene nivelul a patru școli doctorale din două universități și de a spori capacitatea de ocupare a locurilor de muncă în învățământul superior românesc și în cercetare.

Programul a creat condiții optime pentru desfășurarea studiilor de doctorat oferind grupului țintă burse doctorale, stagii de cercetare în străinătate, mijloace informatice și tehnologice superioare pentru realizarea activității de documentare și redactare. UAUIM, ca partener în consorțiul Universitatea București-UAUIM prin Școala de Studii de Doctorat ”Spațiu-Imagine-Text-Teritoriu”, a beneficiat de acest program, dintre rezultatele concrete făcând parte cele trei volume cu lucrări ale doctoranzilor pe care vi le prezentăm alăturat.