UAUIMAnunțuriDisertații master – Facultatea de Urbanism - sesiunea septembrie 2024

Disertații master – Facultatea de Urbanism - sesiunea septembrie 2024

Publicat 6 iunie 2024, actualizat 5 iulie 2024

Predare și susținere disertații

Luni 02.09.2024 - Predarea lucrărilor de disertație se va face în intervalul orar 12:30 – 13:30 (în atelierul U3, etaj 2)

Joi 5.09.2024 si vineri 6.09.2024 - Susținere examen disertație - ora 9:30

Absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar în curs - care doresc să susțină examenul de finalizare studii - vor depune o cerere de înscriere la examen (la care se atașează taxă de refacere examen de finalizare studii, 10 credite x valoarea creditului din anul sustinerii) cu cel puțin 15 zile înaintea datei examenului, la registratura UAUIM. Taxă de refacere vor achita doar absolvenții care nu au promovat sau susținut examenul de licență în primele două sesiuni consecutive programate.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei. (Valoarea unui credit este de 60 lei pentru absolventii programelor de master), iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism: RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

În vederea eliberării adeverinței de absolvent, absolvenții Facultății de Urbanism depun fizic la Registratura UAUIM (în zilele de miercuri și joi între orele 12.00-14.00), Cererea tip și Fișa de lichidare (doar după ce au fost luate semnăturile solicitate pe fișă).

Depunerea solicitărilor se face după 10 zile de la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Adeverințele de absolvent se ridică de la Facultatea de Urbanism în zilele de miercuri și joi între orele 12.00-14.00 la o săptămână de la depunerea solicitării în baza actului de identitate - original (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai jos).

În cazul ridicării cu procură notarială: