UAUIMAnunțuriDiplome / Examen de finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2024

Diplome / Examen de finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2024

Publicat 9 februarie 2024, actualizat 2 iulie 2024
2 iulie 2024
18 iunie 2024

Decizie comisii diploma iulie 2024 AI-DES.pdf

4 iunie 2024

Secția: Arhitectură de interior

Secția: Design de produs

Studenții celor 2 specializări vor preda on-line proiectul de diplomă în format digital (fișier unic, format pdf. max. 30 MB)

Specializările: Arhitectură de Interior și Design de Produs

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (număr credite specificat în dreptul nr. matricol), respectiv cei care refac proba 2 – proiect de diplomă, vor trimite dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, până la data de luni 01.07.2024.

Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

8 aprilie 2024

Decizie comisie prediploma aprilie 2024 AI-DES.pdf

4 aprilie 2024

Disertație și prediplomă - aprilie 2024

Proba 1 (Disertație și Prediplomă, aprilie 2024) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2024:

Candidații care au de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare, vor trimite scan/poză după dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, max. vineri 5 aprilie 2024. Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.