Prima paginăAnunțuriDiplome / Examen de finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2024

Diplome / Examen de finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2024

Publicat 3 octombrie 2023, actualizat 6 noiembrie 2023
6 noiembrie 2023

Susținere disertații și prediplome

Pe data de 6 noiembrie 2023, începând cu ora 12,30, la Decanatul FAI, candidații eligibili sunt așteptați pentru susținerea probei I a examenului de finalizarea a studiilor – Prediplome și Disertații, din cadrul sesiunii de diplome februarie-martie 2024.

3 octombrie 2023

Prediplomă și disertație specializările Arhitectură de interior și Design de produs

Înscrierile pentru Proba 1 (prediplomă și disertație, octombrie 2023) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2024 se efectuează în perioada 3-6 octombrie 2023, prin depunerea unei cereri la adresa registratura@uauim.ro.

Candidații care au susținut și promovat deja prediploma / disertația / testul de limbă, vor depune în același interval solicitarea de echivalare a acestor probe, la adresa registratura@uauim.ro cu precizarea datei/ sesiunii în care au susținut Proba 1 (studiu de fundamentare, test de limbă străină, disertație și prediplomă).

Calendar probe

Examen de finalizare studii sesiunea martie 2024 Proba 1 – disertație și prediplomă

11-13 octombrie 2023 test limbă străină
30 octombrie 2023 predare disertație
6 noiembrie 2023 susținere prediplome + disertațiiExamen de finalizare studii sesiunea martie 2024 Proba 2 – proiect de diplomă:

21 februarie 2024 Predare proiect diplomă
29 februarie - 1 martie 2024 susținere proiect de diplomă
(și predare machetă)

Candidații care au de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare, vor trimite scan/poză după dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, max. cu o zi înainte de susținere. Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.