UAUIMAnunțuriDiplome / Examen de finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2024

Diplome / Examen de finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2024

Publicat 3 octombrie 2023, actualizat 9 februarie 2024
9 februarie 2024

Candidati diploma martie 2024.pdf

25 ianuarie 2024

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2024

29 februarie 2024 Predare proiect diplomă

5 martie 2024 Susținere proiect diplomă (și predare machetă)

Secția Arhitectură de interior

Secția Design de produs

Comisia I – 5 martie 2024 (Arhitectură de interior și Design de produs) – Decanat FAI

Invitat: arh. Adrian CIORGOVEAN

Supleant: lect. dr. arh. Răzvan LĂCRARU

Secretar comisie: asist. dr. arh. int. Roxana MITARCĂ

În atenția candidaților la proba 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2024

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (număr credite specificat în dreptul numelui), respectiv cei care refac Proba 2 – proiect de diplomă, vor trimite dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, până la data de 03.03.2024.

Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

6 noiembrie 2023

Susținere disertații și prediplome

Pe data de 6 noiembrie 2023, începând cu ora 12,30, la Decanatul FAI, candidații eligibili sunt așteptați pentru susținerea probei I a examenului de finalizarea a studiilor – Prediplome și Disertații, din cadrul sesiunii de diplome februarie-martie 2024.

3 octombrie 2023

Prediplomă și disertație specializările Arhitectură de interior și Design de produs

Înscrierile pentru Proba 1 (prediplomă și disertație, octombrie 2023) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2024 se efectuează în perioada 3-6 octombrie 2023, prin depunerea unei cereri la adresa registratura@uauim.ro.

Candidații care au susținut și promovat deja prediploma / disertația / testul de limbă, vor depune în același interval solicitarea de echivalare a acestor probe, la adresa registratura@uauim.ro cu precizarea datei/ sesiunii în care au susținut Proba 1 (studiu de fundamentare, test de limbă străină, disertație și prediplomă).

Calendar probe

Examen de finalizare studii sesiunea martie 2024 Proba 1 – disertație și prediplomă

11-13 octombrie 2023 test limbă străină
30 octombrie 2023 predare disertație
6 noiembrie 2023 susținere prediplome + disertațiiExamen de finalizare studii sesiunea martie 2024 Proba 2 – proiect de diplomă:

21 februarie 2024 Predare proiect diplomă
29 februarie - 1 martie 2024 susținere proiect de diplomă
(și predare machetă)

Candidații care au de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare, vor trimite scan/poză după dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, max. cu o zi înainte de susținere. Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.