UAUIMAnunțuriDiploma / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2023

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2023

Publicat 16 septembrie 2022, actualizat 24 februarie 2023
24 februarie 2023

FAI AI DP Candidatii inscrisi la diploma martie 2023.docx

13 februarie 2023

Decizie comisie diploma martie 2023 AI-DES.pdf

2 februarie 2023

Candidati diploma FAI martie 2023.pdf

Secția Arhitectură de interior
27 februarie 2023 - predare diplomă la Decanat FAI, în intervalul orar 10:00 – 13:00 + predare drive (link-ul se va transmite până la 27.02.2023)
Predare propunere calificativ din partea îndrumătorului de diplomă, 27 februarie 2023 la secretariatul STUFO.
Secția Design de produs
27 februarie 2023 - predare diplomă la Decanat FAI, în intervalul orar 10:00 – 13:00 + predare drive (link-ul se va transmite până la 27.02.2023)
Predare propunere calificativ din partea îndrumătorului de diplomă, 27 februarie 2023 la secretariatul STUFO.

În atenția candidaților la proba 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2023:

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (număr credite specificat în dreptul numelui), respectiv cei care refac Proba 2 – proiect de diplomă, vor trimite dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, până la data de 27.02.2023.

Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

14 octombrie 2022

Predarea disertației va avea loc luni 17.10.2022, la Decanat FAI, între orele 10.00-12.00

16 septembrie 2022

Prediplomă și disertație - octombrie 2022

Înscrierile pentru Proba 1 (prediplomă și disertație, octombrie 2022) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2023 se efectuează în perioada 16-30 septembrie 2022, prin depunerea unei cereri la adresa registratura@uauim.ro.

Candidații care urmează să susțină Proba 1 vor adăuga următoarele documente la Secretariatul STUFO, până la data de 18 octombrie 2022:

Candidații care au susținut și promovat deja prediploma / disertația / testul de limbă, vor depune în același interval solicitarea de echivalare a acestor probe, la adresa registratura@uauim.ro cu precizarea datei/ sesiunii în care au susținut Proba 1 (studiu de fundamentare, test de limbă străină, disertație și prediplomă).

Calendar probe

Examen de finalizare studii sesiunea martie 2023 Proba 1 – disertație și prediplomă

12-14 octombrie 2022 test limbă străină
15 octombrie 2022 predare aviz îndrumător
17 octombrie 2022 predare disertație
18 octombrie 2022 predare fișă catalog tip/ aviz
24-28 octombrie 2022 susținere prediplome + disertații

Examen de finalizare studii sesiunea martie 2023 Proba 2 – proiect de diplomă:

24 februarie 2023 predare diplomă
1-2 martie 2023 susținere proiect de diplomă

Candidații care au de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, max. cu o zi înainte de susținere. Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.