Prima paginăAnunțuriDiploma / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2023

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2023

16 septembrie 2022

Prediplomă și disertație - octombrie 2022

Înscrierile pentru Proba 1 (prediplomă și disertație, octombrie 2022) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2023 se efectuează în perioada 16-30 septembrie 2022, prin depunerea unei cereri la adresa registratura@uauim.ro.

Candidații care urmează să susțină Proba 1 vor adăuga următoarele documente la Secretariatul STUFO, până la data de 18 octombrie 2022:

Candidații care au susținut și promovat deja prediploma / disertația / testul de limbă, vor depune în același interval solicitarea de echivalare a acestor probe, la adresa registratura@uauim.ro cu precizarea datei/ sesiunii în care au susținut Proba 1 (studiu de fundamentare, test de limbă străină, disertație și prediplomă).

Calendar probe

Examen de finalizare studii sesiunea martie 2023 Proba 1 – disertație și prediplomă

12-14 octombrie 2022 test limbă străină
15 octombrie 2022 predare aviz îndrumător
17 octombrie 2022 predare disertație
18 octombrie 2022 predare fișă catalog tip/ aviz
24-28 octombrie 2022 susținere prediplome + disertații

Examen de finalizare studii sesiunea martie 2023 Proba 2 – proiect de diplomă:

24 februarie 2023 predare diplomă
1-2 martie 2023 susținere proiect de diplomă

Candidații care au de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de e-mail stufo.uauim@gmail.com, max. cu o zi înainte de susținere. Susținerea este condiționată de achitarea creditelor.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.