UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea februarie 2020

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea februarie 2020

Publicat 17 septembrie 2019, actualizat 19 februarie 2020
19 februarie 2020

21 februarie 2020 – 10:00-12:00 - predare proiect diplomă Examen finalizare studii

26-27 februarie 2020 – susținere proiect diplomă sesiunea februarie 2020 Proba 2 (proiect diplomă)

Programarea pe zile va fi comunicată la avizierul F.A.I.

22 ianuarie 2020

Calendar:

21 februarie 2020 - predare proiect diplomă Examen finalizare studii
26-27 februarie 2020 - susținere proiect diplomă sesiunea februarie 2020 Proba 2 (proiect diplomă)

17 septmebrie 2019

Proba 1 – Disertație și prediplomă – octombrie 2019

Înscrierile pentru proba 1 (test limbă străină, prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2019) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2020, se efectuează până la data de 4 octombrie 2019, prin depunerea la secretariatul de facultate a fișei-catalog tip (descărcată de pe site-ul universității).

Candidații care au susținut vreuna din probe (prediploma sau disertația), vor depune la registratură o cerere de solicitare a echivalării a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

Test limbă străină: 9 octombrie 2019 ora 09,00 - într-o sală care se va anunța ulterior

Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (originale după certificatele de competențe lingvistice)

Predare disertații: 15 octombrie 2019 orele 10.00-12.00, Sala de desen (3 exemplare+CD )

Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în formate word și pdf.

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

Susținere disertații și prediplome: 23, 24 octombrie 2019, ora 9.00, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

Candidații care au de achitat taxă aferentă examenului de finalizare studii vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.