Actualizat: 4 octombrie 2017

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea martie 2018

În scopul susținerii Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea martie 2018 se organizează următoarele probe:

Proba 1 – Disertație și prediplomă – octombrie 2017

10 octombrie 2017, ora 10,30 - Test limbă străină la Cabinetul limbi străine.

Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (copii după certificatele de competențe lingvistice)

18 octombrie 2017 orele 10,00-12,00 - Predare disertații, la Secretariat FAI (3 exemplare + CD)

Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format Word și PDF.

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

25, 26 octombrie 2017, ora 9,00 - Susținere disertații și prediplome

Susținerea se va face conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate) vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Proba 2 – Proiect de diplomă – martie 2018

1-2 martie 2018, ora 9,00 - Susținere disertații și prediplome

Detaliile de organizare vor fi comunicate după terminarea Probei 1 și afișarea rezultatelor acesteia.

Decan,
prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela JÖGER