UAUIMAnunțuriExamen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea martie 2018

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea martie 2018

Publicat 4 octombrie 2017, actualizat 28 februarie 2018
28 februarie 2018

Susținere

Susținerea diplomei în data de joi 1 martie 2018 va începe la ora 09:00 și se va întruni doar joi 1 martie 2018.

21 februarie 2018
20 februarie 2018

În atenția promoțiilor anterioare, referitor la susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2017 și/sau care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea martie 2018 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 20-26 februarie 2018 (în cerere se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2).

Decan,
Prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela JÖGER

1 februarie 2018

Proba 2 – Proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+2 CD) se va face marți 27 februarie 2018, între orele 13:00 - 15:00 la Decanatul FAI.

Notă: Se vor preda 2 (două) CD-uri.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Pentru a vă informa cu privire la obligațiile studenților privind predarea vă rugăm să consultați extrasul din Regulamentul de organizare și funcționare al Fondului de diplome și proiecte: Obligatiile studentilor predare FDP.pdf

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc în zilele de joi 1 și vineri 2 martie 2018, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger

4 octombrie 2017

În scopul susținerii Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea martie 2018 se organizează următoarele probe:

Proba 1 – Disertație și prediplomă – octombrie 2017

10 octombrie 2017, ora 10,30 - Test limbă străină la Cabinetul limbi străine.

Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (copii după certificatele de competențe lingvistice)

18 octombrie 2017 orele 10,00-12,00 - Predare disertații, la Secretariat FAI (3 exemplare + CD)

Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format Word și PDF.

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

25, 26 octombrie 2017, ora 9,00 - Susținere disertații și prediplome

Susținerea se va face conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate) vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Proba 2 – Proiect de diplomă – martie 2018

1-2 martie 2018, ora 9,00 - Susținere disertații și prediplome

Detaliile de organizare vor fi comunicate după terminarea Probei 1 și afișarea rezultatelor acesteia.

Decan,
prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela JÖGER