UAUIMAnunțuriExamen de finalizare a studiilor Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2017 – predare

Examen de finalizare a studiilor Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2017

Publicat 27 iulie 2016, actualizat 19 ianuarie 2017
19 ianuarie 2016

Predare proba 2 – Proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+CD) se va face vineri 24 februarie 2017, între orele 12:00 - 14:00 la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 1 martie și joi 2 martie 2017 (dacă va fi nevoie de 2 zile), conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

În atenția promoțiilor anterioare

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2016 și care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2017 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 20-27 ianuarie 2017.

Decan,
Conf.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger

24 octombrie 2016

Susținerea are loc pe 28.10.2016 ora 11:00

Comisia:

 1. Conf.dr.arh. Beatrice JÖGER – președinte
 2. Prof.dr.arh. Marius Marcu LAPADAT
 3. Conf.dr.arh. Carmen DUMITRESCU
 4. Conf.dr.arh. Mihaela ȘCHIOPU
 5. Lect.dr.arh. Oana DIACONESCU

Secretar comisie: Asist.dr.arh. Răzvan LĂCRARU

Absolvenții vor susține disertația și prediploma în ordinea de mai jos:

 1. Cojocaru Diana Nicoleta
 2. Comănescu Sorina
 3. Grama Laura
 4. Holca Iuliana
 5. Kutolbena Fleur-Beatrice
 6. Stan Teona Călina
 7. Timșa Adriana-Maria
20 octombrie 2016

Susținerea disertației și a prediplomei din sesiunea de toamna pentru FAI va avea loc la data de 28 octombrie 2016, ora 11:00, la decanatul facultatii.

27 iulie 2016

Proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2016

Predarea Disertației se va face în data de 17 octombrie 2016 între orele 12.00-14.00 la Secretariatul FAI, secretarului de Comisie de Diplomă

Susținerea Disertației și a Prediplomei se va face în săptămâna 24-28 octombrie, la o dată ce va fi comunicată în luna octombrie.

Proba 2 – proiect de diplomă – martie 2017

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2017 se efectuează în perioada 01-15 septembrie 2016, prin depunerea la secretariatul decanatului a fișei-catalog tip.

Candidații care au susținut vreuna din probe vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

fisa inscriere diploma FAI2015-2016.doc