UAUIMAnunțuriExamen de finalizare a studiilor Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2016

Examen de finalizare a studiilor Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea martie 2016

25 ianuarie 2016

Predarea proiectelor (+CD) se va face marti 1 martie 2016, intre orele 13,00-16,00, la Sala de Consiliu a Facultatii de Arhitectura de Interior

Sustinerea proiectului de diploma se va avea loc joi 3 martie si vineri 4 martie 2016, conform programarilor care se vor afisa la avizierul facultatii.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Candidații promoțiilor anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație(nu cei care au susținut proba 1 în sesiunea octombrie 2015, care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2016 – prin depunerea unei cereri la registratura facultății, în perioada 18-28 ianuarie 2016, între orele 9,00-14,00.