UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Diplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea iulie 2019
Publicat 7 martie 2019, ultima actualizare 19 aprilie 2019

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea iulie 2019

19 aprilie 2019

Decizie comisii prediploma aprilie 2019.docx

2 aprilie 2019

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2019

15 aprilie 2019 - Predare disertații

Orele 10.00- 13.00, Decanat (3 exemplare + CD)

Nu este permisă modificarea/completarea titlurilor, în ziua predării. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le-au semnat îndrumătorii.

Prediplomele celor care susțin în ziua de 24 aprilie se vor preda la secretarul de comisie pe 23 aprilie, în intervalul orar 9.00-9.30 (fără întârzieri!), în sala unde este programată susținerea fiecărei comisii.

23 și 24 aprilie 2019, ora 9.30 - Susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației, vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Decan,
Prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger

12 martie 2019

Test limbă străină - 3 aprilie 2019 - Amfiteatru

  • orele 8.30-10.00 -Seria 1 (literele A-L)
  • orele 10.30-12.00 -Seria 2 (literele M-Z)

Vor susține testul de limbă străină doar cei care vor susține Proba 1 -(prediploma/disertația) în sesiunea aprilie 2019.

Candidații care au certificate de competențe lingvistice vor depune în perioada 26-29 martie, la catedra de istorie, între orele 11.00-13.00 o cerere (neînregistrată) la care vor anexa copii după certificatele respective . Cei ale căror certificate vor fi echivalate vor susține un test de limbă străină de o jumătate de oră.

7 martie 2019

Inscrierile se fac in perioada 11 martie 2019 - 29 martie 2019 prin completarea si depunerea la secretariatul Studiul Formei, intre orele 10.00-14.00 a formularui tip de inscriere de mai jos:
Fisa inscriere diploma FAI.docx

Candidatii din promotiile anterioare care au sustinut vreuna din probe (prediploma, disertatie) vor depune la registratura o cerere de solicitare a echivalarii probelor promovate si o cerere de inscriere la proba nesustinuta/nepromovata – dupa caz. De asemenea, vor solicita si echivalarea testului de limba sustinut.

Proba I- prediploma si disertatie -23-24 aprilie 2019
Proba II- diploma – 3-4 iulie 2019

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/