UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea iulie 2019

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior – sesiunea iulie 2019

Publicat 7 martie 2019, actualizat 2 iulie 2019
2 iulie 2019

Orar sustinere diplome iulie 2019.pdf

4 iunie 2019

Predare și susținere

Specializările Arhitectură de Interior și Design de Produs

Proba 2 – diplomă – iulie 2019
Predare proiect diplomă: 28 iunie 2019, între 11.00-13.00
Susținere: 3 și 4 iulie 2019, de la ora 9.30, conform programărilor ce vor fi afișate după predare
În ziua susținerii studenții vor aduce și macheta pentru proiectul predat.

Specializarea Mobilier și Amenajări Interioare

Susținerea Probei de cunoaștere a unei limbi străine se va face în data de 18 iunie 2019 la examenul de limbi străine anul II FAI, conform programării din orarul de sesiune de la departamentul respectiv.
Probele 1 și 2 – licență – iulie 2019
Predare Lucrare teoretică (proba 1): 1 iulie 2019
Predare Proiect de licență (proba 2): 3 iulie 2019
Susținere proba 1+2: 5 iulie 2019

Condiții de predare a proiectelor de diplomă și licență:
Conditii predare FAI 2019.docx

30 mai 2019

Examen restanță Studiul de fundamentare

Studenții anului V ai Facultății de Arhitectură de Interior (secțiile Arhitectură de Interior și Design de Produs) care nu au promovat Studiul de Fundamentare in sesiunea de iarnă și absolvenții promotiilor anterioare anului 2018 se pot prezenta in data de 2 iulie 2019 la comisia de examinare.

Pentru inscriere se va adresa o cerere secretariatului FAI in perioada 30 mai - 6 iunie, 2019, intre orele 9.00 și 14.00.

Înscriere diplome sesiune iulie 2019 pentru promoțiile anterioare

Absolventii promotiilor anterioare care au promovat în sesiuni precedente proba 1 – prediplomă și disertație (în afara celor care au promovat proba 1 în aprilie 2019 și care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea iulie 2019 – prin depunerea unei cereri la secretariatul Facultății de Arhitectură de Interior, in perioada 30 mai - 6 iunie, 2019, intre orele 9.00 și 14.00. în care solicită echivalarea probei 1 deja susținute și înscrierea pentru proba 2 – proiect de diplomă.

19 aprilie 2019

Decizie comisii prediploma aprilie 2019.docx

2 aprilie 2019

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2019

15 aprilie 2019 - Predare disertații

Orele 10.00- 13.00, Decanat (3 exemplare + CD)

Nu este permisă modificarea/completarea titlurilor, în ziua predării. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le-au semnat îndrumătorii.

Prediplomele celor care susțin în ziua de 24 aprilie se vor preda la secretarul de comisie pe 23 aprilie, în intervalul orar 9.00-9.30 (fără întârzieri!), în sala unde este programată susținerea fiecărei comisii.

23 și 24 aprilie 2019, ora 9.30 - Susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației, vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Decan,
Prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger

12 martie 2019

Test limbă străină - 3 aprilie 2019 - Amfiteatru

Vor susține testul de limbă străină doar cei care vor susține Proba 1 -(prediploma/disertația) în sesiunea aprilie 2019.

Candidații care au certificate de competențe lingvistice vor depune în perioada 26-29 martie, la catedra de istorie, între orele 11.00-13.00 o cerere (neînregistrată) la care vor anexa copii după certificatele respective . Cei ale căror certificate vor fi echivalate vor susține un test de limbă străină de o jumătate de oră.

7 martie 2019

Inscrierile se fac in perioada 11 martie 2019 - 29 martie 2019 prin completarea si depunerea la secretariatul Studiul Formei, intre orele 10.00-14.00 a formularui tip de inscriere de mai jos:
Fisa inscriere diploma FAI.docx

Candidatii din promotiile anterioare care au sustinut vreuna din probe (prediploma, disertatie) vor depune la registratura o cerere de solicitare a echivalarii probelor promovate si o cerere de inscriere la proba nesustinuta/nepromovata – dupa caz. De asemenea, vor solicita si echivalarea testului de limba sustinut.

Proba I- prediploma si disertatie -23-24 aprilie 2019
Proba II- diploma – 3-4 iulie 2019