UAUIMAnunțuriExamen de finalizare a studiilor Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2017

Examen de finalizare a studiilor Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2017

Publicat 6 martie 2017, actualizat 24 iunie 2017
24 iunie 2017

Secțiile Arhitectură de Interior și Design de Produs

Predare

Predarea proiectelor (+CD) se va face luni 3 iulie 2017, între orele 13:00-15:00, în atelierul I.1.1. (atelierul stânga sus, din cele 4 de vis-á-vis de Decanatul FAI, școala veche).

Se vor aduce la predare 2 poze recente 3/4 cm (NU mai mari!) pe hârtie fotografică color (într-un plic închis pe care se scrie numele și prenumele).

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 5 iulie și joi 6 iulie 2017, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform cererilor aprobate și programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Secția Mobilier și Amenajări Interioare

Predare

Predarea Lucrărilor teoretice se va face luni 3 iulie 2017, între orele 13:00-14:00 în atelierul I.1.2. (atelierul dreapta sus, din cele 4 de vis-á-vis de Decanatul FAI, școala veche).

Predarea proiectelor (+CD) se va face miercuri 5 iulie 2017, între orele 13:00-14:00, în atelierul I.1.2. (atelierul dreapta sus, din cele 4 de vis-á-vis de Decanatul FAI, școala veche).

Se vor aduce la predare 2 poze recente 3/4 cm (NU mai mari!) pe hârtie fotografică color (într-un plic închis pe care se scrie numele și prenumele).

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de Licență va avea loc vineri 7 iulie, conform programării care se va afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform cererilor aprobate și programării afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Foarte important!

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate în data de 3 iulie (între orele 13,00-15,00), respectiv 5 iulie (între orele 13,00-14,00), având ștampila cu semnătura secretarilor de comisii.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

Decan,
Prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela JÖGER

23 martie 2017

Predarea lucrării de disertație

Notă privind predarea lucrării de disertație ca parte a Examenului de Finalizarea a Studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior, Secțiile Arhitectură de Interior și Design de Produs pentru anul universitar 2016-2017:

Predarea lucrării de disertație va avea loc în data de 3 aprilie 2017, între orele 14.00-15.00 la sediul FAI.

Disertația va fi predată în 2 exemplare tipărite și legate și 1 exemplar în versiune digitală (CD) care va fi predat obligatoriu în format .doc (salvare word 97-2003).

6 martie 2017

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2017

27 martie 2017 ora 9,00 Amfiteatru: - Test limbă străină

Eventualele echivalări se vor solicita în perioada 13-20 martie, printr-o cerere (la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la departamentul de istorie, între orele 11,00-14,00