UAUIMAnunțuriExamen diplomă Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2016 – programare examene

Examen diplomă Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2016

Publicat 3 decembrie 2015, actualizat 8 iunie 2016
Actualizare 8 iunie 2016

Programare examene

Predarea proiectelor (+CD) se va face luni 4 iulie 2016, între orele 12,00-15,00, la Sala de Consiliu a Facultății de Arhitectură de Interior.

Foarte important! Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 4 iulie 2016 (între orele 12,00-15,00), având ștampila cu semnătura secretarului de comisie. Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă pentru, specializările: Arhitectură de Interior și Design de Produs, va avea loc miercuri 6 iulie și joi 7 iulie 2016 iar pentru specializarea Mobilier și Amenajări Interioare va avea loc vineri 8 iulie 2016, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Conf.dr.arh. Beatrice Gabriela JÖGER

Actualizare 16 martie 2016

Proba 1 – Disertație și prediplomă – aprilie 2016

28 martie 2016 ora 10:30 Amfiteatru: Test limbă străină. Eventualele echivalări se vor solicita în perioada 21-24 martie, printr-o cerere (la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la Catedra de istorie, între orele 10,00-13,00.

12 aprilie 2016 orele 12:00-15:00, Sala de Consiliu a FAI: Predare disertații (3 exemplare)

20, 21 aprilie 2015 ora 9:00 – Susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului F.A.I.

Decan,
Prof.dr.arh. Marius Marcu-Lapadat

12 decembrie 2015

Înscrierea pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2016 se efectuează în perioada 3-16 decembrie 2015 între orele 10,00-12,00 la Secretariatul Departamentului (vis-à-vis de secretariatul Decanatului Facultății de Arhitectură de Interior) prin completarea și depunerea a formularului tip.

fisa inscriere diploma FAI2015-2016.doc

Calendar:

  • Proba 1 – prediplomă+disertație – aprilie 2016
  • Proba 2 – proiect de diplomă – iulie 2016

Decan,
Prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat