UAUIMAnunțuriExamen diplomă Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2015 / Program de susținere

Examen diplomă Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea iulie 2015

24 martie 2015

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2015

2 aprilie 2015 ora 10:30, Amfiteatru: - test limbă străină
Eventualele echivalări se vor solicita până în data de 31 martie, printr-o cerere (la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la Catedra de Istorie, între orele 10,00-13,00

8 aprilie 2015 orele 10:00-13:00, Sala de Consiliu FAI – predare disertații (3 exemplare)

15, 16 aprilie 2015, ora 9:00 – susținere disertații + prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh. Marius Marcu-Lapadat