UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Diplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea februarie 2019
5 februarie 2019

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură de Interior, sesiunea februarie 2019

Proba 2 – Proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+ 2CD-uri) se va face luni 25 februarie 2019, între orele 12:00 - 14:00 la Decanatul FAI.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc în zilele de marți 26 februarie și miercuri 27 februarie 2019, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

În atenția promoțiilor anterioare

Ref: Examen de diplomă sesiunea februarie 2019, susținere proba 2 – proiect de diplomă:

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2018 și/sau care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea februarie 2019 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 14 ianuarie – 18 februarie 2019 (în cerere se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2).

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v3.3_1009.pdf
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/