Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2022

Proba 1 – prediplome și disertații: aprilie 2022
Proba 2 – proiect de diplomă: iulie 2022

Publicat 10 noiembrie 2021, actualizat 8 decembrie 2021

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2022 se fac în perioada 1 decembrie – 23 decembrie 2021, prin completarea și expedierea prin e-mail a formularului tip de mai jos (la adresa avizier.arhitectura@gmail.com):

Fisa inscriere diploma 2021-2022.doc

Pentru înscriere este necesară completarea fișei de înscriere cu:

  • numele și datele de contact ale candidatului (scris lizibil)
  • acordul (semnătura scanată) a îndrumătorilor (disertație, prediplomă/diplomă) al căror nume este consemnat pe fișa respectivă.
  • promoția. Scrieți în colțul din drepta sus la „promoția” - 2022, pentru cei care sunt în anul 6, sau anul absolvirii pentru cei din promoții anterioare.

Atenție ca la atașarea fișei pe mailul indicat mai sus, fișa să se încadreze pe un singur format A4, să nu sară ultimele rânduri pe a doua pagină.

Titlurile lucrărilor de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor pe fișa tip doar dacă sunt fixate/finale, dacă nu, se vor completa ulterior, la o dată limită care se va anunța. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și situl/locul/orașul.

Lista îndrumătorilor este mai jos:
Indrumatori diploma 2021-2022.rtf

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una din probe (prediploma sau disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz) și vor menționa pe aceeași cerere orice schimbare (de îndrumător sau schimbare titlu numai la recomandarea comisiei), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

Candidații care au susținut și promovat Proba 1 (prediplomă și disertație) în promoții anterioare și au de susținut doar Proba 2 (proiect de diplomă), se vor înscrie într-o altă perioadă (cel mai probabil la începutul lunii ianuarie) care se va anunța pe site în timp util.