Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2022

Proba 1 – prediplome și disertații: aprilie 2022
Proba 2 – proiect de diplomă: iulie 2022

Publicat 10 noiembrie 2021, actualizat 5 iulie 2022
5 iulie 2022

Comisii diplome 07.2022 v4.docx

Programare sustinere diplome iulie 2022 v2.docx

4 iulie 2022

Nu se admit depășiri ale termenului de predare și nici completarea ulterioară cu planșe a proiectului predat.

După susținere, proiectele de diplomă se predau în același atelier. Predarea proiectelor de diplomă, după susținere, condiționează eliberarea Diplomei de Arhitect.

30 iunie 2022

Programare sustinere diplome iulie 2022 v2.docx

La predarea proiectelor de luni 4 iulie 2022, orele 12:00-15:00, titlurile trebuie să corespundă cu cele din listele afișate; nu se admit modificări de titluri în ziua predării. Pentru orice neconcordanțe/erori în listele afișate, vă rog să vă adresați secretariatului decanatului pe WhatsApp la numărul 0744322157 sau avizier.arhitectura@gmail.com.

Candidații care au de achitat credite aferente diplomei (respectiv cei care refac Proba 2, cei care sunt promoții mai vechi de 2022 sau cei care repetă anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

8 iunie 2022

Lista studenti promotii anterioare care au solicitat inscriere la proba 2.docx

27 mai 2022

Predarea și susținerea proiectelor:
Anunt sustinere diplome 07.2022.pdf

9 mai 2022

În atenția promoțiilor anterioare

Susținere proba 2 – proiect de diplomă:

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente Proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au promovat proba 1 în aprilie 2022 și care sunt deja înscriși) – din cadrul Examenului de Finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii Probei 2 – Proiect de Diplomă – sesiunea iulie 2022 – prin depunerea unei cereri la registratura universității (registratura@uauim.ro), în perioada 23 mai – 06 iunie 2022, în care solicită echivalarea Probei 1 deja susținute și înscrierea pentru Proba 2 – proiect de diplomă.

De asemenea, cei care au promovat Proba 1 în aprilie 2022 și urmează să susțină diploma în iulie 2022, vor solicita dacă este cazul, tot în această perioadă, printr-o cerere depusă la registratură, orice modificare impusă(de titlu, doar ca urmare a recomandărilor comisiei la prediplomă, schimbare îndrumător, etc.).

20 aprilie 2022

Recomandările comisiilor de prediplomă susținute în sesiunea aprilie 2022 se vor ridica de la decanat în perioada 02-16 mai 2022, între orele 10,00-14,00

18 aprilie 2022
14 aprilie 2022

Nu este permisă modificarea/completarea titlurilor în ziua predării.

La predarea și susținerea disertațiilor și prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le-au acordat îndrumătorii.

7 aprilie 2022

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei și/sau disertației (5 credite prediploma și 5 credite disertația), respectiv cei care refac vreuna din probe, sunt promoții mai vechi de 2022 sau repetă anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

29 martie 2022

Lista situatii scolare candidati proba 1 2022-03-29.docx

17 martie 2022

Precizari privind continutul examenului de finalizare a studiilor - Proba 1.pdf

15 martie 2022

Lista studenti promotii anterioare care au solicitat inscriere 15.03.2022.docx

Linkuri test limbă străină pt joi 24 martie 2022 ora 09:30

Limba engleză – Magda Teodorescu:

Limba franceză și limba română pentru străini – Luminița Petrulian:

https://us02web.zoom.us/j/87580257312
Meeting ID: 875 8025 7312
10 martie 2022

Testul de limbă străină (engleză sau franceză) pentru cei care susțin Proba 1 (prediploma și/sau disertația) în sesiunea aprilie 2022, va avea loc online, joi 24 martie 2022, ora 9:30. Linkul va fi afișat în pagina de față.

Candidații de la secțiunea „Arhitectură în limba engleză” nu vor susține test de limbă straină.

1 martie 2022

Titluri prediplome și disertații aprilie 2022

Până cel mai târziu 20 martie 2022, candidații INTEGRALIȘTI care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2022, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în cele două tabele primite de reprezentantul de an (pe grupul anului VI), de la Secretariatul Decanatului – completările/modificările/adăugirile la titlurile completate deja în tabel, vor fi scrise în tabel cu roșu. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neapărat și situl/orașul.

După această dată nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor. La predarea și susținerea disertațiilor și prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

ATENȚIE! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2022.

11 noiembrie 2021

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2022 se fac în perioada 1 decembrie – 23 decembrie 2021, prin completarea și expedierea prin e-mail a formularului tip de mai jos (la adresa avizier.arhitectura@gmail.com):

Fisa inscriere diploma 2021-2022.doc

Pentru înscriere este necesară completarea fișei de înscriere cu:

Atenție ca la atașarea fișei pe mailul indicat mai sus, fișa să se încadreze pe un singur format A4, să nu sară ultimele rânduri pe a doua pagină.

Titlurile lucrărilor de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor pe fișa tip doar dacă sunt fixate/finale, dacă nu, se vor completa ulterior, la o dată limită care se va anunța. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și situl/locul/orașul.

Lista îndrumătorilor este mai jos:
Indrumatori diploma 2021-2022.rtf

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una din probe (prediploma sau disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz) și vor menționa pe aceeași cerere orice schimbare (de îndrumător sau schimbare titlu numai la recomandarea comisiei), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

Candidații care au susținut și promovat Proba 1 (prediplomă și disertație) în promoții anterioare și au de susținut doar Proba 2 (proiect de diplomă), se vor înscrie într-o altă perioadă (cel mai probabil la începutul lunii ianuarie) care se va anunța pe site în timp util.