UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2023

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2023

Publicat 26 octombrie 2022, actualizat 4 iulie 2023
4 iulie 2023
15 iunie 2023

Anunt predare si sustinere diplome iulie 2023.pdf

Lista candidati diploma iulie 2023 care au sustinut proba 1 in promotii anterioare.pdf

5 mai 2023

Susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente Proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au promovat Proba 1 în aprilie 2023, care sunt deja înscriși) – din cadrul Examenului de Finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii Probei 2 – Proiect de Diplomă – sesiunea iulie 2023 – prin depunerea unei cereri la registratura universității, registratura@uauim.ro, în perioada 29 mai – 09 iunie 2023, în care solicită echivalarea Probei 1 deja susținute și înscrierea pentru Proba 2 – Proiect de diplomă.

De asemenea, cei care au promovat Proba 1 în aprilie 2023 și urmează să susțină diploma în iulie 2023, vor solicita, dacă este cazul, tot în această perioadă, printr-o cerere depusă la registratură, orice modificare impusă(de titlu, doar ca urmare a recomandărilor comisiei la prediplomă, schimbare îndrumător etc.).

10 aprilie 2023
4 aprilie 2023

Situatii scolare neincheiate aprilie 2023 v3.pdf

29 martie 2023

Program predare si sustinere disertatii si prediplome 04.2023.pdf

9 martie 2023

Lista candidati promotii anterioare aprilie 2023.pdf

3 martie 2023

Până cel mai târziu 15 martie 2023 ora 14,00, candidații integraliști care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2023, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în cele două tabele primite de reprezentantul de an (pe grupul anului VI), de la Secretariatul Decanatului – completările/modificările/adăugirile la titlurile completate deja în tabel, vor fi scrise în tabel cu roșu. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neapărat și situl/orașul.

După această dată, nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor. La predarea și susținerea disertațiilor și prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

Atenție! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2023.

23 februarie 2023

Testul de limbi străine

Testul de limbi străine în vederea susținerii Examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2023, va avea loc miercuri 22 martie 2023, ora 12,30 în Amfiteatru

Examenul de competență lingvistică se poate da la: lb engleză și lb franceză

1. Candidații trebuie să dovedească un nivel avansat de cunoaștere a limbii străine:

2. Candidații care au studiat cel puțin un semestru în cadrul burselor Erasmus, cei de la programul arhitectura în limba engleză, cei din promoții anterioare care au susținut și au făcut deja cerere de solicitare echivalare test limbă străină la înscriere, sau cei care au obținut unul din urmatoarele certificate de competență lingvistică - de la nivelul B2 in sus (B2/ C1/C2), nu este necesar să dea examen:

Certificatele mai sus menționate, se vor depune în scan/poză/copie, însoțite de o cerere de echivalare a testului de limbă străină(neînregistrată), on line la adresa istorie.ditacp@uauim.ro sau fizic la Departamentul de Istoria&Teoria Arhitecturii, în perioada 13-17 martie 2023, între orele 10,00-13,00.

* Scala Comuna Europeana de Referinta

19 decembrie 2022

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2023 se fac în perioada 1 decembrie – 20 decembrie 2022 (între orele 11,00-13,00), prin completarea și depunerea la Decanat a fișei –catalog descărcate de pe site.

În cazul imposibilității depunerii la Decanat, fișele se pot depune și online pe adresa avizier.arhitectura@gmail.com. Atenție ca la atașarea fișei-catalog pe mailul indicat mai sus, aceasta să se încadreze pe un singur format A4, să nu sară ultimele rânduri pe a doua pagină.

Pentru înscriere este necesară completarea fișei de înscriere cu numele și datele de contact ale candidatului (scris lizibil) și acordul(semnătura) îndrumătorilor (disertație, prediplomă/diplomă) al căror nume este consemnat pe fișa respectivă; în colțul din drepta sus la „promoția ... ” se completează 2023, pentru cei care sunt în anul 6, sau anul absolvirii pentru cei din promoții anterioare.

Titlurile lucrărilor de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor pe fișa tip DOAR dacă sunt fixate/finale, dacă nu, se vor completa ulterior, la o dată limită care se va anunța. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și situl/locul/orașul.

În atenția candidaților din promoții anterioare:

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una din probele Examenului de Finalizare Studii (Prediploma sau Disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz) și vor menționa pe aceeași cerere orice schimbare(de îndrumător sau schimbare titlu numai la recomandarea comisiei), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

Candidații care vor avea de achitat credite aferente prediplomei/disertației/diplomei (număr credite care va fi specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa după înscrieri, adică cei care refac vreuna sau mai multe probe, sunt promoții mai vechi de iulie 2023 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectură@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.