Prima paginăAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2023

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2023

Publicat 26 octombrie 2022, actualizat 9 decembrie 2022

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2023 se fac în perioada 1 decembrie – 20 decembrie 2022 (între orele 11,00-13,00), prin completarea și depunerea la Decanat a fișei –catalog descărcate de pe site.

În cazul imposibilității depunerii la Decanat, fișele se pot depune și online pe adresa avizier.arhitectura@gmail.com. Atenție ca la atașarea fișei-catalog pe mailul indicat mai sus, aceasta să se încadreze pe un singur format A4, să nu sară ultimele rânduri pe a doua pagină.

Pentru înscriere este necesară completarea fișei de înscriere cu numele și datele de contact ale candidatului (scris lizibil) și acordul(semnătura) îndrumătorilor (disertație, prediplomă/diplomă) al căror nume este consemnat pe fișa respectivă; în colțul din drepta sus la „promoția ... ” se completează 2023, pentru cei care sunt în anul 6, sau anul absolvirii pentru cei din promoții anterioare.

Titlurile lucrărilor de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor pe fișa tip DOAR dacă sunt fixate/finale, dacă nu, se vor completa ulterior, la o dată limită care se va anunța. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și situl/locul/orașul.

În atenția candidaților din promoții anterioare:

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una din probele Examenului de Finalizare Studii (Prediploma sau Disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz) și vor menționa pe aceeași cerere orice schimbare(de îndrumător sau schimbare titlu numai la recomandarea comisiei), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

Candidații care vor avea de achitat credite aferente prediplomei/disertației/diplomei (număr credite care va fi specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa după înscrieri, adică cei care refac vreuna sau mai multe probe, sunt promoții mai vechi de iulie 2023 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectură@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.