UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Diplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2021
1 decembrie 2020

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2020

(programele de studii cu predare în limba română și în limba engleză)

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2020 se fac în perioada 2 decembrie – 23 decembrie 2020, prin completarea și expedierea prin e-mail a formularului tip de mai jos (la adresa avizier.arhitectura@gmail.com):

Fisa inscriere diploma 2020-2021.doc

Pentru înscriere este necesar acordul îndrumătorilor al căror nume este consemnat pe fișa respectivă. În acest sens, fiecare student candidat va atașa e-mailului de înscriere acordul primit din partea îndrumătorului / îndrumătorilor (format pdf, după e-mailul de confirmare a îndrumării) sau, după caz, își va asuma pe propria răspundere completarea numelor și gradului didactic al acestora. La finalizarea înscrierilor, secretariatul decanatului va verifica asumarea îndrumării de către cadrele didactice consemnate în fișa de înscriere la diplomă.

Titlurile lucrării de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor în spațiile destinate din fișa tip.

Lista îndrumătorilor este mai jos:
Lista indrumatori diplome 2020-2021.pdf

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una sau ambele probe (prediploma sau disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/