Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2021

Programele de studii cu predare în limba română și în limba engleză

Publicat 1 decembrie 2020, actualizat 5 iulie 2021
5 iulie 2021
23 iunie 2021

În atenția candidaților care au de achitat credite aferente examenului de finalizare studii – proba 2 - proiect de diplomă – sesiunea iulie 2021

Candidații care au de achitat credite aferente diplomei (număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste, respectiv promoții mai vechi de 2021 sau cei care refac Proba 2), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

23 iunie 2021

Lista candidatilor care au sustinut proba 1 in sesiuni precedente, inscrisi pentru Proba 2:
Lista candidati care au sustinut proba 1 in sesiuni precedente v2.docx

7 iunie 2021
13 mai 2021

În atenția promoțiilor anterioare: susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente Proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au promovat proba 1 în aprilie 2021 și care sunt deja înscriși) – din cadrul Examenului de Finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii Probei 2 – Proiect de Diplomă – sesiunea iulie 2021 – prin depunerea unei cereri la registratura universității, registratura@uauim.ro, în perioada 24 mai – 07 iunie 2021, în care solicită echivalarea Probei 1 deja susținute și înscrierea pentru Proba 2 – proiect de diplomă.

De asemenea, cei care au promovat Proba 1 în aprilie 2021 și urmează să susțină diploma în iulie 2021, vor solicita dacă este cazul, tot în această perioadă, printr-o cerere depusă la registratură, orice modificare impusă(de titlu, doar ca urmare a recomandărilor comisiei la prediplomă, schimbare îndrumător, etc.).

29 aprilie 2021

Nota 018-2021 - comisia 1 prediplome.pdf

26 aprilie 2021
22 aprilie 2021

Programare sustinere prediplome aprilie 2021 v2.pdf (vezi actualizare 26 aprilie 2021)

17 aprilie 2021
24 martie 2021

Achitarea creditelor restante

Candidati care au de achitat credite aferente examenului de finalizare.pdf (actualizat 26.04.2021)

Achitarea creditelor restante aferente examenului de finalizare - Proba 1 - Prediplome și disertații - aprilie 2021:

Candidații care au de achitat credite aferente diplomei (număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de mail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

23 martie 2021

Proba de limbă străină

Examenul are loc joi 1 aprilie 2021, ora 10,30. Toti candidații care susțin în aprilie prediploma și/sau disertația, cu excepția celor în dreptul cărora scrie (in tabelul trimis reprezentantului de an pentru completarea adreselor de mail), specializarea arhitectură în limba engleză, Erasmus sau Echivalare tls, trebuie sa fie in fata calculatoarelor, examenul va avea loc online.

20 martie 2021

Anunt an 6 ingineri diploma 20 03 2021.pdf

10 martie 2021

Până cel mai târziu 22 martie 2021, candidații INTEGRALIȘTI care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2021, vor completa (cu diacritice, times new roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în cele două tabele primite de reprezentantul de an(pe grupul anului VI), de la Secretariatul Decanatului – completările/modificările/adăugirile la titlurile completate deja în tabel, vor fi scrise în tabel cu roșu. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neapărat și situl/orașul.

După această dată, nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor. La predarea și susținerea disertațiilor și prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

ATENȚIE! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2021.

1 decembrie 2020

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2020 se fac în perioada 2 decembrie – 23 decembrie 2020, prin completarea și expedierea prin e-mail a formularului tip de mai jos (la adresa avizier.arhitectura@gmail.com):

Fisa inscriere diploma 2020-2021.doc

Pentru înscriere este necesar acordul îndrumătorilor al căror nume este consemnat pe fișa respectivă. În acest sens, fiecare student candidat va atașa e-mailului de înscriere acordul primit din partea îndrumătorului / îndrumătorilor (format pdf, după e-mailul de confirmare a îndrumării) sau, după caz, își va asuma pe propria răspundere completarea numelor și gradului didactic al acestora. La finalizarea înscrierilor, secretariatul decanatului va verifica asumarea îndrumării de către cadrele didactice consemnate în fișa de înscriere la diplomă.

Titlurile lucrării de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor în spațiile destinate din fișa tip.

Lista îndrumătorilor este mai jos:
Lista indrumatori diplome 2020-2021.pdf

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una sau ambele probe (prediploma sau disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.