Prima paginăAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2023

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2023

Publicat 18 iulie 2022, actualizat 22 februarie 2023
22 februarie 2023

Programare sustinere diplome martie 2023.pdf

21 februarie 2023

Comisii diplome 03.2023.pdf

13 februarie 2023

Predarea proiectelor (+CD) se va face miercuri 22 februarie 2023, între orele 11,00-13,00, în sala Senatului (et.1, corp vechi, lângă Amfiteatru). În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 01 și joi 02 martie 2023, începând cu ora 9,00, conform programărilor care se vor afișa pe site.

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste), respectiv cei care refac proba 2 – proiect de diplomă, sunt promoții mai vechi de 2022 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei pentru cei din promoții anterioare, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

Foarte important: comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 22 februarie (între orele 11,00-13,00), având ștampila cu semnătura secretariului de comisie.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

26 ianuarie 2023

Lista completa candidati inscrisi martie 2023.pdf

Lista candidați care au solicitat in perioada 9-20 ianuarie inscriere la Proba 2 - poiect de diploma, sesiunea martie 2023:
Lista candidati martie 2023.docx

6 ianuarie 2023

În atenția promoțiilor anterioare: înscriere susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și Proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2022, care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii Probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea martie 2023 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății (registratura@uauim.ro), în perioada 09-20 ianuarie 2023 (o singură cerere în care se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2 și se precizează de asemenea eventualele modificări, după caz – schimbare îndrumător, modificare titlu doar în urma recomandărilor comisiei de prediplomă).

31 octombrie 2022
26 octombrie 2022

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației (adică cei care refac vreuna sau ambele probe, sunt promoții mai vechi de iulie 2022 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectură@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
cod fiscal 4283996.

Disertațiile se predau marți 25 octombrie 2022, între orele 10,00-12,00, la decanatul Facultății de Arhitectură

La predarea disertațiilor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

12 octombrie 2022

Ca urmare a evaluării periodice efectuate de RIBA (Royal Institute of British Architects) în Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, programul se modifică astfel:

3 octombrie 2022

Testul de limbă străină (engleză sau franceză) va avea loc miercuri 12 octombrie 2022, ora 12:30, la Catedra Limbi Străine, et.2 lângă Sala C.

Eventualele certificate de competență lingvistică, pentru echivalarea testului, vor fi prezentate doamnei profesoare de limbă străină în ziua susținerii.

20 septembrie 2022

Lista candidati octombrie 2022 v3.docx

18 iulie 2022

Inscrieri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2022

12-14 octombrie 2022 – test limbă străină (se va fixa o zi din acest interval)

17 octombrie 2022 25 octombrie 2022 – predare disertație

24-28 octombrie 2022 2-3 noiembrie 2022 – susținere prediplome/disertații

1-2 martie 2023 – susținere proiect de diplomă

Înscrierile pentru proba 1 (prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2022) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2023, se efectuează în perioada 01-10 septembrie 2022, prin depunerea la secretariatul decanatului sau pe avizier.arhitectura@gmail.com a fișei-catalog tip (descărcată de pe site-ul universității, cu semnăturile îndrumătorilor).

Titlurile disertației și prediplomei, completate pe fișă, nu vor mai putea fi schimbate ulterior.

Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și locul/orașul.

Candidații care au susținut deja vreuna din probe (prediploma sau disertația), vor depune la registratură registratura@uauim.ro, o cerere de echivalare a probei promovate (precum și a testului de limbă străină deja susținut) și de înscriere sau refacere a probei nesusținute/nepromovate (după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

De asemenea cei care au susținut testul de limbă străină în sesiuni precedente (dar nu au susținut prediploma și/sau disertația), vor depune la registratură cerere de echivalare a acestuia (cu precizarea datei/sesiunii în care au susținut acest test).

Înscrierile pentru cei care au promovat deja proba 1 (prediploma și disertația) și mai au de susținut doar proba 2 (proiect de diplomă), se vor face într-o altă perioadă, care va fi anunțată în timp util pe site (cel mai probabil în luna ianuarie 2023).

Candidații care vor avea de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare (număr credite specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa pe site după încheierea perioadei de înscriere), respectiv cei care refac vreuna din probe, sunt promoții mai vechi de 2022 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.