UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea februarie 2024

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea februarie 2024

Publicat 12 iulie 2023, actualizat 26 februarie 2024
26 februarie 2024
21 februarie 2024

Predare proiect diploma.pdf

20 februarie 2024

Programare predare diplome - februarie 2024.pdf

23 ianuarie 2024

Lista candidati promotii anterioare februarie 2024.docx

17 ianuarie 2024

Predarea proiectelor se va face vineri 23 februarie 2024, între orele 11,00-13,00, în sala Senatului (et.1, corp vechi, lângă Amfiteatru). În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 28 și joi 29 februarie 2024, începând cu ora 9,00, conform programărilor care se vor afișa pe site.

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste), respectiv cei care refac proba 2 – proiect de diplomă, sunt promoții mai vechi de 2023 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de email avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

Foarte important!

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 23 FEBRUARIE (ÎNTRE ORELE 11,00-13,00), AVÂND ȘTAMPILA CU SEMNĂTURA SECRETARIULUI DE COMISIE.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

22 decembrie 2023

În atenția promoțiilor anterioare

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și Proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2023, care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii Probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea februarie 2024 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății (registratura@uauim.ro), în perioada 08-19 ianuarie 2024 (o singură cerere în care se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2 și se precizează de asemenea eventualele modificări, după caz – schimbare îndrumător, modificare titlu doar în urma recomandărilor comisiei de prediplomă).

25 octombrie 2023
16 octombrie 2023

Programare sustinere disertatii.docx

13 octombrie 2023

Program predare disertatii si prediplome 10.2023 v2.pdf – actualizare 24 octombrie 2023: machetele de sit vor fi aduse în ziua susținerii nu în ziua predării.

12 octombrie 2023

Comisii prediplome si disertatii.docx

20 septembrie 2023

Lista candidati octombrie 2023.docx

18 septembrie 2023

Program susțineri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2023

Vineri 13 octombrie 2023 test limbă străină, cabinet limbi străine, ora 8,30
Luni 16 octombrie 2023 predare disertație, sala Senatului, între orele 11,00-13,00
Miercuri 25 octombrie 2023 între orele 8:30-9:00, fără întârzieri, predare proiecte prediplome și pentru cei care vor fi programați la susținere pe 26 octombrie
Miercuri-joi 25-26 octombrie 2023 susținere prediplome/disertații
28-29 februarie 2024 susținere proiect de diplomă

Candidații care vor avea de achitat credite aferente probelor Examenului de finalizare (număr credite specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa pe site după încheierea perioadei de înscriere), respectiv cei care refac vreuna/ambele probe, sunt promoții mai vechi de 2023 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

12 iulie 2023

Înscrieri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2023

Înscrierile pentru proba 1 (prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2023) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2024, se efectuează în perioada 4-14 septembrie 2023, prin depunerea la secretariatul decanatului sau pe avizier.arhitectura@gmail.com a fișei-catalog tip (descărcată de pe site-ul universității, cu semnăturile îndrumătorilor).

Titlurile disertației și prediplomei, completate pe fișă, nu vor mai putea fi schimbate ulterior. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și locul/orașul.

Candidații care au susținut deja vreuna din probe (prediploma sau disertația), vor depune la registratură registratura@uauim.ro, o (singură) cerere de echivalare a probei promovate (precum și a testului de limbă străină deja susținut) și de înscriere/refacere a probei nesusținute/nepromovate (după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

De asemenea cei care au susținut testul de limbă străină în sesiuni precedente (dar nu au susținut prediploma și/sau disertația), vor depune la registratură cerere de echivalare a acestuia (cu precizarea datei/sesiunii în care au susținut acest test).

Înscrierile pentru cei care au promovat deja proba 1 (prediploma și disertația) și mai au de susținut/refăcut doar proba 2 (proiect de diplomă), se vor face într-o altă perioadă, care va fi anunțată în timp util pe site (cel mai probabil în luna ianuarie 2024).

Candidații care vor avea de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare (număr credite specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa pe site după încheierea perioadei de înscriere), respectiv cei care refac vreuna din probe, sunt promoții mai vechi de 2023 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.