Prima paginăAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2024

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2024

Publicat 12 iulie 2023, actualizat 20 septembrie 2023
20 septembrie 2023

Lista candidati octombrie 2023.docx

18 septembrie 2023

Program susțineri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2023

Vineri 13 octombrie 2023 test limbă străină, cabinet limbi străine, ora 8,30
Luni 16 octombrie 2023 predare disertație, sala Doctoratelor, între orele 11,00-13,00
Miercuri/joi 25-26 octombrie 2023 susținere prediplome/disertații
29 februarie-1 martie 2024 susținere proiect de dIplomă

Candidații care vor avea de achitat credite aferente probelor Examenului de finalizare (număr credite specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa pe site după încheierea perioadei de înscriere), respectiv cei care refac vreuna/ambele probe, sunt promoții mai vechi de 2023 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

12 iulie 2023

Înscrieri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2023

Înscrierile pentru proba 1 (prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2023) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2024, se efectuează în perioada 4-14 septembrie 2023, prin depunerea la secretariatul decanatului sau pe avizier.arhitectura@gmail.com a fișei-catalog tip (descărcată de pe site-ul universității, cu semnăturile îndrumătorilor).

Titlurile disertației și prediplomei, completate pe fișă, nu vor mai putea fi schimbate ulterior. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și locul/orașul.

Candidații care au susținut deja vreuna din probe (prediploma sau disertația), vor depune la registratură registratura@uauim.ro, o (singură) cerere de echivalare a probei promovate (precum și a testului de limbă străină deja susținut) și de înscriere/refacere a probei nesusținute/nepromovate (după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

De asemenea cei care au susținut testul de limbă străină în sesiuni precedente (dar nu au susținut prediploma și/sau disertația), vor depune la registratură cerere de echivalare a acestuia (cu precizarea datei/sesiunii în care au susținut acest test).

Înscrierile pentru cei care au promovat deja proba 1 (prediploma și disertația) și mai au de susținut/refăcut doar proba 2 (proiect de diplomă), se vor face într-o altă perioadă, care va fi anunțată în timp util pe site (cel mai probabil în luna ianuarie 2024).

Candidații care vor avea de achitat credite aferente probelor examenului de finalizare (număr credite specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa pe site după încheierea perioadei de înscriere), respectiv cei care refac vreuna din probe, sunt promoții mai vechi de 2023 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.