Prima paginăAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2022

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2022

Publicat 20 iulie 2021, actualizat 28 februarie 2022
28 februarie 2022

Programare sustinere diplome martie 28.02.2022.docx

Comisii diplome martie 28.02.2022.docx

24 februarie 2022

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (vezi mai jos lista candidați cu număr credite specificat în dreptul numelui), respectiv cei care refac Proba 2 – proiect de diplomă, sunt promoții mai vechi de 2021 sau au repetat anul 6, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism

RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

27 ianuarie 2022

Lista candidati inscrisi pentru sustinere diploma sesiunea martie 2022.doc

26 ianuarie 2022

Lista candidati promotii anterioare care au solicitat inscrierea la proba 2.docx

20 ianuarie 2022
4 ianuarie 2022

Susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2021, care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2– proiect de diplomă – sesiunea martie 2022 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății (registratura@uauim.ro), în perioada 10-20 ianuarie 2022 (o singură cerere în care se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2 și se precizează de asemenea eventualele modificări, după caz – schimbare îndrumător, modificare titlu doar în urma recomandărilor comisiei de prediplomă).

25 octombrie 2021
20 octombrie 2021

La predarea proiectelor de prediplomă, titlurile trebuie să fie cele din programare, titluri pe care le-ați consemnat în fișele de înscriere și pentru care ați primit aviz din partea îndrumătorilor. Nu sunt admise modificări de titluri în ziua predării.

15 octombrie 2021
11 octombrie 2021

Link pentru testul de limbă străină:
https://us02web.zoom.us/j/81316052399?pwd=bTlIbWp4ZmZFVDFwZlBHT0p6VUw5QT09

7 octombrie 2021
30 septembrie 2021

Testul de limbă străină (engleză sau franceză), va avea loc online, luni 11 octombrie 2021, ora 9:30. Linkul va fi afișat în pagina de față.

29 septembrie 2021

Lista candidati inscrisi pentru octombrie 2021 v2.docx

7 septembrie 2021

În atenția candidaților care au de achitat credite

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei și/sau disertației, adică cei care refac vreuna sau ambele probe sau sunt promoții mai vechi de iulie 2021 (numărul de credite va fi specificat în dreptul numelui, pe listele ce se vor afișa), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 100 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

20 iulie 2021

Inscrieri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2021

Înscrierile pentru proba 1 (prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2021) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2022 se efectuează în perioada 1-10 septembrie 2021, prin depunerea la avizier.arhitectura@gmail.com, a fișei-catalog tip:

Fisa inscriere diploma 2021-2022.doc

Titlurile disertației și prediplomei, completate pe fișă, nu vor mai putea fi schimbate ulterior.

Candidații care au susținut deja vreuna din probe (prediploma sau disertația) vor depune la registratură registratura@uauim.ro o cerere de echivalare a probei promovate și de înscriere sau refacere a probei nesusținute/nepromovate(după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog. de asemenea cei care au susținut testul de limbă în sesiuni precedente, vor depune la registratură cerere de echivalare a acestuia.