UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Diplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2021
Publicat 22 iulie 2020, ultima actualizare 26 octombrie 2020

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2021

26 octombrie 2020
14 octombrie 2020

Candidați

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației (număr credite specificat în dreptul numărului matricol, pe lista candidați martie 2021, afișată mai jos, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de mail criss_marinescu@yahoo.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 80 lei pentru cei care au absolvit în iulie/promoția 2020 și 100 lei pentru cei din promoții anterioare, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

Lista candidati martie2021.pdf

Comisie și programare

8 octombrie 2020

Proba de limbă străină

Examenul are loc luni 12 octombrie 2020, ora 9,30. Toti studenții trebuie sa fie in fata calculatorului, examenul va avea loc online.

25 septembrie 2020

Lista candidati martie2021.pdf

21 septembrie 2020

Proba 1 – predarea, susținerea și evaluarea disertației și a proiectului de prediplomă (10 credite) octombrie 2020

Dată fiind instituirea stării de alertă la nivel național precum și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor provocate de pandemia COVID-19, predarea, susținerea și evaluarea Probei 1 a examenului de finalizare a studiilor – lucrarea de disertație și proiectul de prediplomă, se vor desfășura online, în baza legislației în vigoare, a regulamentului și procedurilor specifice aprobate de Senatul U.A.U.I.M.

Desfășurarea predării, susținerii și evaluării probei va respecta Structura anului universitar 2020-2021, aprobată de Senatul UAUIM, după cum urmează:

12 octombrie 2020 test limbă străină (online);
19 octombrie 2020 predare lucrare disertație (online);
23 octombrie 2020 predare proiect prediplomă (online);
27, 28 octombrie 2020 susținere lucrare de disertație și proiect prediplomă (online, cf. programări afișate pe site-ul UAUIM)

Procedurile detaliate vor fi publicate în această pagină până în data de 1 octombrie 2020.

Conținutul și forma de redactare a lucrării de disertație și a proiectului de diplomă vor respecta cerințele din Anexa 1 la Ghidul studentului 2019-2020 (extrasă mai jos), pp. 71-76:

Anexa 1 - Continut examen finalizare studii.pdf

Din piesele cerute pentru proiectul de prediplomă se elimină predarea machetei de sit (vezi p. 75). În locul acesteia fiecare candidat va asigura în planșele prezentate o cât mai elocventă ilustrare a sitului și a felului în care propunerea se inserează în context.

Decan,
conf.dr.arh. Horia MOLDOVAN

22 iulie 2020

Inscrieri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2020

indrumatori diploma 2019-2020.pdf

Înscrierile pentru proba 1 (test limbă străină, prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2020) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2021, se efectuează în perioada 01-11 septembrie 2020 orele 10:00-14:00 prin depunerea la secretariatul decanatului a fișei-catalog tip:
Fisa inscriere diploma 2020-2021.doc

Candidații care au susținut deja vreuna din probe (prediploma sau disertația) vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v4_1118.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/