UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2021

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2021

Publicat 22 iulie 2020, actualizat 1 martie 2021
1 martie 2021

Repartizare pe numere matricole martie 2021 v2.pdf

25 februarie 2021

Candidații care au de achitat credite aferente proiectului de diplomă (număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 80 lei pentru cei care au absolvit în iulie 2020 și 100 lei pentru cei din promoții anterioare, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism
RO65RNCB0090000508480011, cod fiscal 4283996.

15 februarie 2021

Lista studenti martie 2021.pdf

5 februarie 2021
11 ianuarie 2021

Proba 2 – predarea, susținerea și evaluarea proiectului de diplomă (20 credite), sesiunea martie 2021

În cazul în care criza provocată de pandemia COVID-19 va face imposibilă susținerea Probei 2 a examenului de finalizare a studiilor – proiectul de diplomă – în sediul UAUIM, predarea, susținerea și evaluarea proiectului de diplomă se vor desfășura on line, în baza legislației în vigoare, a regulamentului aprobat de Senatul UAUIM și a procedurilor specifice aprobate de Senatul UAUIM și vor fi publicate pe site-ul instituției la data de 1 februarie 2021.

Desfășurarea predării, susținerii și evaluării probei va respecta Structura anului universitar 2020-2021, aprobată de Senatul UAUIM, după cum urmează:

Atât predarea cât și susținerea și evaluarea on line a proiectului de diplomă se vor face în baza unor proceduri specifice (similare celor pe baza cărora s-a desfășurat proba 1 a examenului de finalizare a studiilor – prediploma și disertația) aprobate de Senatul UAUIM. Conținutul proiectului de diplomă va respecta cerințele din Anexa 1 la Ghidul studentului 2020-2021, pag. 77. Din piesele cerute pentru proiectul de diplomă se elimină predarea machetei de obiect. În locul acesteia fiecare candidat va asigura în planșele prezentate o cât mai elocventă simulare 3D a sitului și a felului în care propunerea se inserează în context.

4 ianuarie 2021

În atenția promoțiilor anterioare: susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2020, care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii PROBEI 2 – Proiect de diplomă – sesiunea MARTIE 2021 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății (registratura@uauim.ro), în perioada 18-28 ianuarie 2021 (o singură cerere în care se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2 și se precizează de asemenea eventualele modificări, după caz – schimbare îndrumător, modificare titlu în urma recomandărilor comisiei de prediplomă).

26 octombrie 2020
14 octombrie 2020

Candidați

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației (număr credite specificat în dreptul numărului matricol, pe lista candidați martie 2021, afișată mai jos, vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de mail criss_marinescu@yahoo.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 80 lei pentru cei care au absolvit în iulie/promoția 2020 și 100 lei pentru cei din promoții anterioare, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

Lista candidati martie2021.pdf

Comisie și programare

8 octombrie 2020

Proba de limbă străină

Examenul are loc luni 12 octombrie 2020, ora 9,30. Toti studenții trebuie sa fie in fata calculatorului, examenul va avea loc online.

25 septembrie 2020

Lista candidati martie2021.pdf

21 septembrie 2020

Proba 1 – predarea, susținerea și evaluarea disertației și a proiectului de prediplomă (10 credite) octombrie 2020

Dată fiind instituirea stării de alertă la nivel național precum și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor provocate de pandemia COVID-19, predarea, susținerea și evaluarea Probei 1 a examenului de finalizare a studiilor – lucrarea de disertație și proiectul de prediplomă, se vor desfășura online, în baza legislației în vigoare, a regulamentului și procedurilor specifice aprobate de Senatul UAUIM

Desfășurarea predării, susținerii și evaluării probei va respecta Structura anului universitar 2020-2021, aprobată de Senatul UAUIM, după cum urmează:

12 octombrie 2020 test limbă străină (online);
19 octombrie 2020 predare lucrare disertație (online);
23 octombrie 2020 predare proiect prediplomă (online);
27, 28 octombrie 2020 susținere lucrare de disertație și proiect prediplomă (online, cf. programări afișate pe site-ul UAUIM)

Procedurile detaliate vor fi publicate în această pagină până în data de 1 octombrie 2020.

Conținutul și forma de redactare a lucrării de disertație și a proiectului de diplomă vor respecta cerințele din Anexa 1 la Ghidul studentului 2019-2020 (extrasă mai jos), pp. 71-76:

Anexa 1 - Continut examen finalizare studii.pdf

Din piesele cerute pentru proiectul de prediplomă se elimină predarea machetei de sit (vezi p. 75). În locul acesteia fiecare candidat va asigura în planșele prezentate o cât mai elocventă ilustrare a sitului și a felului în care propunerea se inserează în context.

Decan,
conf.dr.arh. Horia MOLDOVAN

22 iulie 2020

Inscrieri proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2020

indrumatori diploma 2019-2020.pdf

Înscrierile pentru proba 1 (test limbă străină, prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2020) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2021, se efectuează în perioada 01-11 septembrie 2020 orele 10:00-14:00 prin depunerea la secretariatul decanatului a fișei-catalog tip:
Fisa inscriere diploma 2020-2021.doc

Candidații care au susținut deja vreuna din probe (prediploma sau disertația) vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.