UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea februarie 2020

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea februarie 2020

Publicat 3 iulie 2019, actualizat 21 februarie 2020
21 februarie 2020
19 februarie 2020

Predarea proiectelor se va face în Sala Senatului (lângă Amfiteatru).

18 decembrie 2019

În atenția promoțiilor anterioare: Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2019 și/sau care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea februarie 2020 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 13-24 ianuarie 2020 (în cerere se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2).

Proba 2 – proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+ 2CD-uri) se va face vineri 21 februarie 2020, între orele 11:00 - 13:00 într-o sală care se va anunțaîn Sala Senatului (lângă Amfiteatru). În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 21 februarie (între orele 11,00-13,00), având ștampila cu semnătura secretariului de comisie.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc în zilele de miercuri 26 februarie și joi 27 februarie 2019, conform programărilor afișate.

Candidații care au de achitat taxă (număr de credite aferent proiectului de diplomă, specificat în dreptul numelui), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Predarea proiectelor (+ 2CD-uri) se va face vineri 21 februarie 2020, între orele 11:00 - 13:00 în SALA SENATULUI (lângă Amfiteatru). În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta. ► COMISIILE DE JURIZARE VOR NOTA DOAR PLANȘELE PREDATE IN DATA DE 21 FEBRUARIE (ÎNTRE ORELE 11,00-13,00), AVÂND ȘTAMPILA CU SEMNĂTURA SECRETARIULUI DE COMISIE. ► NU SE VOR ADMITE ÎNLOCUIRI ULTERIOARE DE PLANȘE. Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc în zilele de miercuri 26 februarie și joi 27 februarie 2019, conform programărilor afișate. Candidații care au de achitat taxă (număr de credite aferent proiectului de diplomă, specificat în dreptul numelui), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.
25 octombrie 2019

Recomandările comisiilor de prediplomă susținute în sesiunea octombrie 2019 se ridică de la registratura universitații în perioada 28 octombrie - 08 noiembrie 2019 între orele 9:00-14:00.

22 octombrie 2019
26 septembrie 2019

Până cel mai târziu 03 octombrie, candidații INTEGRALIȘTI care vor susține prediploma și/sau disertația în sesiunea octombrie 2019, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în tabelele primite de la secretariatul Decanatului, pe grupul anului VI/sau la secretariatul Decanatului(cei din promoții anterioare, care nu sunt în grup). Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neaparărat și situl/orașul.

După această dată nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului.
ATENȚIE! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea martie 2020.

10 septembrie 2019

Proba 1 – Disertație și prediplomă – octombrie 2019

Test limbă străină: 9 octombrie 2019 ora 09,00 - Sala Amfiteatru

Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (originale după certificatele de competențe lingvistice)

Predare disertații: 15 octombrie 2019 orele 10,00-12,00, Sala de consiliu (3 exemplare+CD )

Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format word și pdf.

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

Susținere disertații și prediplome: 23, 24 octombrie 2019, ora 9,00 conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

Candidații care au de achitat taxă aferentă examenului de finalizare studii(număr de credite în dreptul numelui), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

3 iulie 2019

Proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2019

Înscrierile pentru proba 1 (test limbă străină, prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2019) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2020, se efectuează în perioada 08-26 iulie 2019, prin depunerea la secretariatul decanatului a fișei-catalog tip (descărcată de pe site-ul universității).

Candidații care au susținut vreuna din probe (prediploma sau disertația), vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.