UAUIMAnunțuriExamen finalizare studii Facultatea de Arhitectură – sesiunea martie 2018

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură – sesiunea martie 2018

Publicat 5 iulie 2017, actualizat 1 februarie 2018
1 februarie 2018
6 noiembrie 2017

În atenția promoțiilor anterioare, referitor la susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2017 și/sau care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea martie 2018 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 15-26 ianuarie 2018 (în cerere se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2).

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache

Proba 2 – proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+2 CD-uri) se va face vineri 23 februarie 2018, între orele 11:00 - 13:00 la Sala de Consiliu.

Notă: Se vor preda 2 (două) CD-uri.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Pentru a vă informa cu privire la obligațiile studenților privind predarea vă rugăm să consultați extrasul din Regulamentul de organizare și funcționare al Fondului de diplome și proiecte:
Obligatiile studentilor predare FDP.pdf

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc în zilele de miercuri 28 februarie și joi 1 martie 2018, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

30 octombrie 2017

Lista situatii scolare diplome martie 2018.pdf

27 octombrie 2017

Recomandări prediplome

Recomandările de la prediplomă se ridică de la Decanat în perioada 6-17 noiembrie 2017, între orele 11,00-13,00

19 septembrie 2017

Proba 1 – Disertație și prediplomă – octombrie 2017

10 octombrie 2017, ora 10,30 - Test limbă străină la Cabinetul limbi străine.

Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (copii după certificatele de competențe lingvistice)

16 octombrie 2017 orele 10,00-12,00 - Predare disertații, la Sala de Consiliu (3 exemplare+CD)

Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format Word și PDF.

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

25, 26 octombrie 2017, ora 9,00 - Susținere disertații și prediplome

Susținerea se va face conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate) vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache

5 iulie 2017

Înscrieri pentru proba 1 - prediplomă și disertație

Proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2017
Proba 2 – proiect de diplomă – martie 2018

Indrumatori diploma 2017-2018.rtf

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2018 (proba 1 – test limbă străină, prediplomă și disertație) se efectuează în perioada 07-21 iulie prin depunerea la secretariatul Decanatului a fișei-catalog tip:


Fisa inscriere diploma 2017-2018.doc

Candidații care au susținut vreuna din probe vor depune la Registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache