Prima paginăAnunțuriExamen finalizare studii Facultatea de Arhitectura, sesiunea martie 2017 – înscriere promoții anterioare și predare/susținere proba 2

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2017

Publicat 15 iunie 2016, actualizat 23 februarie 2017
11 ianuarie 2017

Predare proba 2 – Proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+CD) se va face vineri 24 februarie 2017, între orele 12:00 - 14:00 la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 1 martie și joi 2 martie 2017, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

În atenția promoțiilor anterioare

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație(nu și cei care au susținut în octombrie 2016 și care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2017 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 16-26 ianuarie 2017.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

8 noiembrie 2016

Recomandări

Recomandările comisiei de la proiectul de prediplomă susținut în octombrie 2016, se ridică de la secretariatul decanatului în perioada 8-18 noiembrie, între orele 10,30-12,00.

29 septembrie 2016

Proba 1, Disertație și prediplomă – octombrie 2016

11 octombrie 2016, ora 10:30, Sala A: test limbă străină. Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (copii după certificatele de competențe lingvistice).

17 octombrie 2016, orele 10:00-12:00, Sala de Consiliu: predare disertații (3 exemplare + CD). Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format .doc sau .docx + .pdf.

Susținerea disertației și a prediplomei se va face în zilele de 26 și 27 octombrie, încrucișat, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

12 septembrie 2016

Proba 1 – disertație și prediplomă – octombrie 2016

11 octombrie 2016 - test limbă străină – ora 10,30 Sala A. Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului(copii după certificatele de competențe lingvistice)

17 octombrie 2016: Predare disertații – orele 10,00- 12,00, Sala de Consiliu (3 exemplare + CD )

Susținerea disertației și a prediplomei se va face în săptămâna 24-28 octombrie, la o dată ce va fi comunicată în luna octombrie, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh.Georgică Mitrache

15 iunie 2016
  • Proba 1 – prediplomă și disertație – octombrie 2016
  • Proba 2 – proiect de diplomă – martie 2017

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2017 se efectuează în perioada 08-20 iulie 2016, prin depunerea la secretariatul decanatului a fișei-catalog tip.

Candidații care au susținut vreuna din probe vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache