UAUIMAnunțuriFacultatea de Arhitectură – examen diplomă sesiunea martie 2016: comisii și repartizare

Facultatea de Arhitectură – examen finalizare studii sesiunea martie 2016

Publicat 13 iulie 2015, actualizat 29 februarie 2016
24 februarie 2016

Actualizare: Suținerile vor avea loc miercuri 2 martie și joi 3 martie 2016.

11 ianuarie 2016

Predarea proiectelor (+CD) se va face marți 1 martie 2016, între orele 10,00-13,00, la Sala de Consiliu. În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc joi 3 martie și vineri 4 martie 2016 miercuri 2 martie și joi 3 martie 2016, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului. Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

În atenția promoțiilor anterioare: Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație(nu cei care au susținut pproba 1 în sesiunea octombrie 2015, care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2016 – prin depunerea unei cereri la registratura facultății, în perioada 18-28 ianuarie 2016, între orele 9,00-14,00.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

17 septembrie 2015

Ref. la susținere proba 1 – prediplomă și disertație – din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea octombrie 2015

Test limbă străină: 1 octombrie 2015, ora 9,30 - catedra limbi străine.

Predarea disertației: se va face marți 13 octombrie 2015, între orele 10:00-12:00, la Sala de Consiliu.

Proba 1: susținerea prediplomei și disertației: marți 20 octombrie și miercuri 21 octombrie 2015, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate) vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Candidații care au completat pe fișa de înscriere titlurile în creion sunt rugați sa le definitiveze până pe 24 septembrie, la secretariatul Decanatului.

Decan,
prof.dr.arh. Marian Moiceanu

13 iulie 2015

Proba 1 – prediplomă și disertație

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea martie 2016, proba 1 - prediplomă și disertație octombrie 2015, se efectuează în perioada 13-24 iulie 2015, între orele 11,00-13,00, prin depunerea la secretariatul Decanatului a formularului tip:
fisa inscriere diploma 2014-2015.doc

Lista îndrumătorilor poate fi descărcată mai jos și este de asemenea afișată la avizierul din fața Decanatului:
indrumatori diploma 2014-2015.rtf