Prima paginăAnunțuriFacultatea de Arhitectură – examen diplomă sesiunea martie 2015: predarea miercuri 4 martie

Facultatea de Arhitectură – examen diplomă sesiunea martie 2015

Publicat 11 iulie 2014, actualizat 27 februarie 2015
9 februarie 2015

Predarea proiectelor (+CD) se va face miercuri 4 martie 2015, între orele 13:00 - 15:00 la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc joi 5 martie și vineri 6 martie 2015, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

15 ianuarie 2015

În atenția promoțiilor anterioare

Ref: Examen de diplomă sesiunea martie 2015, susținere proba 2 – proiect de diplomă:

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea martie 2015 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 15-23 ianuarie 2015.

Decan,
prof.dr.arh. Marian Moiceanu

15 septembrie 2014

Proba 1 – Disertație și prediplomă - octombrie 2014

16 octombrie 2014, ora 9,00, Sala Amfiteatru
Test limbă străină
Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului.
21 octombrie 2014, orele 10:00-13:00, Sala de Consiliu
Predare disertații (3 exemplare)
28, 29 octombrie 2014
Susținere disertații + prediplome, conform programărilor afișate la avizierul Decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

11 iulie 2014:

Calendar și înscrieri

Proba 1 – prediplomă și disertație – septembrie 2014;

Proba 2 – proiect de diplomă – martie 2015.

Înscrierile se fac la decanat, prin completarea și depunerea fișei de înscriere tip, în perioada 14 - 24 iulie 2014, între orele 10,00-14,00.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu