UAUIMAnunțuriExamen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea martie 2014 – decizie comisii și repartizare studenți

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București
Facultatea de Arhitectură

Examen diplomă sesiunea martie 2014

Actualizare 3 mar 2014: decizie comisii și repartizare studenți


Proba 2 – Proiect de diplomă – martie 2014

8-19 iulie 2013
Înscriere susținere restanță diplomă 2013-2014
până în data de 7 februarie 2014, la secretariatul Decanatului
Finalizare înscriere susținere restanță diplomă 2013-2014;
24 februarie 2014
Avizare participare diplomă (admis/respins)
28 februarie 2014
Afișare liste studenți/comisii
3 martie 2014, orele 15:00-18:00, Sala de Consiliu
Predare proiect diplomă + CD
4-5 martie 2014
Susținere proiect diplomă (+ machetă); în ziua susținerii se va prezenta și prediploma
4-5 martie 2014
Predare la arhivă proiect prediplomă, diplomă+CD, machetă

Decan,
conf.dr.arh. Marian Moiceanu

14 ianuarie 2013


Proba 1 – Disertație și prediplomă – septembrie 2013

5 septembrie 2013, ora 10,00, Sala Amfiteatru:
Test limbă străină. Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului.
10 septembrie 2013, orele 10:00-13:00, Sala de Consiliu:
Predare disertații (3 exemplare)
17, 18 septembrie 2013:
Susținere disertații + prediplome, conform programărilor afișate la avizierul Decanatului.

Decan,
conf.dr.arh. Marian Moiceanu

24 iulie 2013


Calendar:

Înscrierile se fac la decanat, prin completarea unui formular tip, între orele 11,00-14,00, în perioada 8-19 iulie 2013

Decan,
Conf.dr.arh.Marian Moiceanu

18 iunie 2013