UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2019

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2019

Publicat 29 octombrie 2018, actualizat 1 iulie 2019
1 iulie 2019
13 iunie 2019

Predarea proiectelor (+2 CD-uri) se va face vineri 28 iunie 2019, între orele 12,00-15,00, în atelier G6 etaj 1. În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 3 iulie și joi 4 iulie 2019, începând cu ora 9,00, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața atelierului unde se va face predarea.

Candidații care au de achitat taxă aferentă probei 2 (proiect de diplomă) - credite scrise in dreptul numelui, conform programărilor afișate - vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Foarte important!

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 28 iunie 2019 (între orele 12,00-15,00), având ștampila cu semnătura secretarului de comisie.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache

25 aprilie 2019
În atenția promoțiilor anterioare

Ref: susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente proba 1 – prediplomă și disertație (în afara celor care au promovat proba 1 în aprilie 2019 și care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea iulie 2019 – prin depunerea unei cereri la registratura universității, în perioada 13-30 mai 2019, între orele 9,00-14,00, în care solicită echivalarea probei 1 deja susținute și înscrierea pentru proba 2 – proiect de diplomă.

25 aprilie 2019

Recomandările comisiilor de prediplomă se ridică de la registratura universității în perioada 08-30.05.2019, între orele 09,00-13,00

19 aprilie 2019

Prediplomele celor care susțin în zilele 24 și 25 aprilie, se predau la secretarul de comisie pe 23 aprilie, în intervalul orar 8,30-9,00 (fără întârzieri!), în sala unde este programată susținerea fiecărei comisii

25 martie 2019

Programare proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2019

15 aprilie 2019 - Predare disertații Orele 10,00- 13,00, Sala de Consiliu (3 exemplare + CD)

Nu este permisă modificarea/completarea titlurilor, în ziua predării. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le-au semnat îndrumătorii.

Prediplomele celor care susțin în zilele 24 și 25 aprilie, se predau la secretarul de comisie pe 23 aprilie, în intervalul orar 8,30-9,00 (fără întârzieri!), în sala unde este programată susținerea fiecărei comisii.

23, 24, 25 aprilie 2019, ora 9,00 - Susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației, vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

15 martie 2019

Până cel mai târziu 25 martie, candidații integraliști care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2019, vor completa(cu diacritice, times new roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în tabelele primite de reprezentantul de an (pe grupul anului VI), de la Secretariatul Decanatului. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neapărat și situl/orașul.

După această dată, nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor.

La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

Atenție! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2019.

8 martie 2019

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2019

3 aprilie 2019, Amfiteatru, orele 8,30-10,00 Seria 1 (literele A-L) / orele 10,30-12,00 Seria 2 (literele M-Z):

Test limbă străină (vor susține testul de limbă străină doar cei care vor susține Proba 1 (prediploma/disertația) în sesiunea aprilie 2019

Candidații care au certificate de competențe lingvistice vor depune o cerere(neînregistrată), la care vor anexa copii după certificatele respective – în perioada 26-29 martie, la catedra de istorie, între orele 11,00-13,00. Cei ale căror certificate vor fi echivalate, vor susține un test de limbă străină de o jumătate de oră.

15 aprilie 2019, orele 10,00- 13,00, Sala de Consiliu

Predare disertații (3 exemplare + CD)

22-26 aprilie 2019, ora 9,00
Susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

29 octombrie 2018

Indrumatori diploma 2018-2019.rtf

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2019 se efectuează în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2018, orele 11:00-13:00 prin completarea și depunerea fișei de înscriere la secretariatul decanatului:
Fisa inscriere diploma 2018-2019.doc

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat vreuna din probe (prediploma sau disertația) vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache
29 octombrie 2017