UAUIMAnunțuriExamen finalizare studii Facultatea de Arhitectură – programare diplome sesiunea iulie 2018

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2018

Publicat 26 octombrie 2017, actualizat 4 iulie 2018
4 iulie 2018

Programare

Programare sustinere diplome iulie 2018.pdf

28 iunie 2018

Comisii

Decizie comisii diplome iulie 2018.v2.pdf*
* actualizare 04.07.2018: schimbat sala Comisia 3, schimbat grade didactice
* actualizare 29.06.2018: schimbat președinte Comisia 1

31 mai 2018

Predare

Predarea proiectelor (+2 CD-uri) se va face vineri 29 iunie 2018, între orele 12,00-14,00, în atelier G3 etaj 1 – C1.012A G6 C1.018 etaj 1

Se vor aduce la predare 2 poze recente 3/4 pe hârtie fotografică color lucioasă (într-un plic pe care să fie scrise numele, prenumele, promoția iulie 2018 și numărul de telefon).

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 4 iulie și joi 5 iulie 2018, începând cu ora 9,00, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

Candidații care au de achitat taxă aferentă probei 2 (proiect de diplomă) din cadrul examenului de finalizare studii - conform programărilor afișate - vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Foarte important

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 29 iunie (între orele 12,00-14,00), având ștampila cu semnătura secretarului de comisie.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache

20 aprilie 2018

În atenția promoțiilor anterioare: susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente proba 1 – prediplomă și disertație (în afara celor care au promovat proba 1 în aprilie 2018 și care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea iulie 2018 – prin depunerea unei cereri la registratura universității, în perioada 14-25 mai 2018, între orele 9,00-14,00.

5 aprilie 2018

Recomandările comisiilor de prediplomă

Recomandările comisiilor de prediplomă se ridică de la registratura Universitații în perioada 16-30 aprilie 2018 între orele 9,00-14,00.

29 martie 2018

Programări prediplome și disertații

27 martie 2018

Nota privind desfasurarea evaluarii proba 1 - disertatie-prediploma 2,3,4 aprilie 2018.pdf

Predarea prediplomelor (doar pentru cei care sunt programați să susțină pe 03 și 04 aprilie) se va face luni 02 aprilie 2018, între orele 11:00 - 13:00 în Sala de Consiliu.

Proba 1: susținerea disertației și a proiectului de prediplomă va avea loc luni 02 aprilie, marți 03 aprilie și miercuri 04 aprilie 2018, conform programărilor afișate.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate, credite aferente disertației/prediplomei), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

22 martie 2018

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2018

Comisii:
Comisii prediplome si disertatii aprilie 2018.pdf

Predare disertații (3 exemplare + CD): 26 martie 2018, orele 10:00-13:00, Sala de Consiliu

Nu este permisă modificarea/completarea titlurilor în ziua predării.

La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le-au semnat îndrumătorii.

Susținere disertații și prediplome 2, 3, 4 aprilie 2018, ora 9:00

Susținerile vor avea loc conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului.

7 februarie 2018

Program susținere proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2018

14 martie 2018, ora 10:00, Amfiteatru – test limbă străină. Eventualele echivalări se vor solicita în perioada 05-09 martie, printr-o cerere (neînregistrată), la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la Catedra de Istorie, între orele 11:00-14:00

26 martie 2018 orele 10:00-13:00, Sala de Consiliu – predare disertații (3 exemplare + CD)

02-06 aprilie 2018, ora 9:00 – susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

26 octombrie 2017

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2018 se efectuează în perioada 20 noiembrie - 8 decembrie 2017 (între orele 11,00-13,00), prin completarea și depunerea la secretariatul decanatului a forumularului de mai jos:

Calendar

Proba 1 – prediplomă+disertație – aprilie 2018
Proba 2 – proiect de diplomă – iulie 2018

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache
26 octombrie 2017