UAUIMAnunțuriExamen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2017

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2017

8 iunie 2017

Predare

Predarea proiectelor (+CD) se va face vineri 30 iunie 2017, între orele 12:00-14:00, în atelier G4, etaj 1.

Se vor aduce la predare 2 poze recente 3/4 pe hârtie fotografică color (într-un plic închis pe care se scrie numele și prenumele).

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 5 iulie și joi 6 iulie 2017, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Foarte important!

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 30 iunie (între orele 12,00-14,00), având ștampila cu semnătura secretariului de comisie.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

8 mai 2017

În atenția promoțiilor anterioare

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente proba 1 – prediplomă și disertație (în afara celor care au promovat proba 1 în aprilie 2017 și care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea iulie 2017 – prin depunerea unei cereri la registratura universității, în perioada 15-25 mai 2017, între orele 9,00-14,00.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

13 aprilie 2017

Recomandările comisiilor de prediplomă

Recomandările comisiilor de prediplomă se ridică de la registratura Universității în perioada 20 aprilie – 19 mai, între orele 9,00-14,00.

6 martie 2017

Proba 1 – prediplomă și disertație – 11, 12 aprilie 2017

Predarea disertațiilor (3 exemplare + CD) se va face luni 3 aprilie 2017, între orele 10,00-13,00, la Sala de Consiliu. Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format word și pdf.

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

Proba 1: susținerea prediplomelor și disertațiilor va avea loc marți 11 aprilie și miercuri 12 aprilie 2017, încrucișat, conform programărilor care se vor afișa la panoul din fața Sălii de Consiliu/Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică MITRACHE

3 martie 2017

Până cel mai târziu 15 martie 2017 candidații INTEGRALIȘTI care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2017, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în tabelele primite de la secretariatul decanatului, pe grupul anului VI (https://www.facebook.com/groups/uauim.2011.arh/). Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neaparărat și situl/orașul.

După această dată, nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor.

La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului.

ATENȚIE! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2017.

2 martie 2017

Calendar proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2017

27 martie 2017, ora 9:00, Amfiteatru: Test limbă străină

Eventualele echivalări se vor solicita în perioada 13-20 martie, printr-o cerere (la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la departamentul de istorie, între orele 11,00-14,00.

3 aprilie 2017 orele 10:00- 13:00, Sala de Consiliu: Predare disertații (3 exemplare + CD)

10-14 aprilie 2017, ora 9:00: susținere disertații + prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

21 octombrie 2016

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2017 se efectuează în perioada 14-30 noiembrie 2016 (între orele 11,00-13,00), prin completarea și depunerea la secretariatul decanatului a unui formular tip:

Fisa inscriere diploma 2016-2017.doc

Lista îndrumătorilor: indrumatori diploma 2016-2017.rtf

Calendar

  • proba 1 – prediplomă+disertație – aprilie 2017
  • proba 2 – proiect de diplomă – iulie 2017

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache

21 octombrie 2016