UAUIMAnunțuriExamen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2016

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2016

Publicat 14 octombrie 2015, actualizat 4 iulie 2016
Actualizare 20 mai 2016

Predarea proiectelor

Predarea proiectelor (+CD) se va face vineri 1 iulie 2016, între orele 10,00-13,00, la Sala de Consiliu.

Foarte important! Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 1 iulie 2016 (între orele 10,00-13,00), având ștampila cu semnătura secretarului de comisie. Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 6 iulie și joi 7 iulie 2016, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache

Actualizare 16 mai 2016

În atenția promoțiilor anterioare

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente proba 1 – prediplomă și disertație (în afara celor care au susținut proba 1 în aprilie 2016) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea iulie 2016 – prin depunerea unei cereri la registratura facultății, în perioada 17-27 mai 2016, între orele 9,00-14,00.

Decan,
prof.dr.arh. Georgică Mitrache

Actualizare 7 aprilie 2016

Notă: Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format .doc (salvare word 97-2003).

Actualizare 23 martie 2016

Notă: Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special.

Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

Actualizare 17 martie 2016

Notă: În data de 12 aprilie disertațiile se predau și pe CD.

Actualizare 14 martie 2016

Proba 1 – Disertație și prediplomă – aprilie 2016

28 martie 2016 ora 10:30 Amfiteatru: Test limbă străină

Eventualele echivalări se vor solicita în perioada 21-24 martie, printr-o cerere (la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la Catedra de istorie, între orele 10,00-13,00.

12 aprilie 2016 orele 12:00-15:00, Sala de Consiliu: Predare disertații (3 exemplare + CD)

20, 21 aprilie 2015 ora 9:00 – Susținere disertații+prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

14 octombrie 2015

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2016 se efectuează în perioada 16-30 noiembrie 2015 între orele 11:00-13:00 prin completarea și depunerea la secretariatul Decanatului a unui formular tip.

Proba 1 – prediplomă+disertație – aprilie 2016
Proba 2 – proiect de diplomă – iulie 2016

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu