UAUIMAnunțuriExamen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2015 – susținere 8-9 iulie

Examen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2015

Publicat 5 noiembrie 2014, actualizat 7 iulie 2015
7 iulie 2015

Comisii (click pentru versiunea mare):

30 iunie 2015

In atenția studenților care susțin examenul de diplomă în anul universitar 2014-2015, sesiunile martie și iulie: obligațiile de predare a proiectelor de diplomă către fondul de diplome și proiecte (FDP), aprobate conform noului regulament de organizare și funcționare a FDP.

Regulament F.D.P-Ghid student.doc

19 iunie 2015

Predare și susținere

Predarea proiectelor (+CD) se va face vineri 3 iulie 2015, între orele 10:00-13:00, la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 8 iulie și joi 9 iulie 2015, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. susținerea este condiționată de achitarea taxei.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

FOARTE IMPORTANT!!!

Ref.la: examen finalizare studii proiect de diplomă sesiunea iulie 2015:

  • comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 3 iulie (între orele 10,00-13,00), având ștampila cu semnătura secretariului de comisie.
  • nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

5 mai 2015:

Susținere proba 2 – Proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente proba 1 – prediplomă și disertație (în afara celor care au susținut proba 1 în aprilie 2015) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – sesiunea iulie 2015 – prin depunerea unei cereri la registratura facultății, în perioada 11-22 mai 2015.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

24 martie 2015:

Proba 1 – disertație și prediplomă – aprilie 2015

2 aprilie 2015 ora 10:30, Amfiteatru: - test limbă străină
Eventualele echivalări se vor solicita până în data de 31 martie, printr-o cerere (la care se anexează copii după certificatele de competențe lingvistice) – depusă la Catedra de Istorie, între orele 10,00-13,00

7 aprilie 2015 orele 10:00-13:00, Sala de Consiliu – predare disertații (3 exemplare)

15, 16 aprilie 2015, ora 9:00 – susținere disertații + prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

20 martie 2015:

Candidații care susțin prediploma/disertația în sesiunea aprilie 2015, se vor prezenta la decanat în zilele de 23, 24 și 25 (nu toți în ultima zi!) martie pentru definitivarea titlurilor la prediplomă și disertație, pe fișa de înscriere pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neaparărat și situl/orașul. După aceste date, nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului/fișele de înscriere.

Secretariat decanat

2 februarie 2015:

Studiul de fundamentare a prediplomei: 6 februarie 2015

În data de vineri 6 februarie 2015, ora 9.00 se vor susține și juriza proiectele pentru Studiul de Fundamentare a Prediplomei. Pentru detalii consultați materialul alăturat:

Studiu fundamentare prediploma - 6 feb 2015.pdf

29 ianuarie 2015:

Înscrieri sesiunea iulie 2015

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2015:

  • proba 1: prediplomă + disertație – aprilie 2015;
  • proba 2: proiect de diplomă – iulie 2015,

se efectuează în perioada 17 - 28 noiembrie 2014 la secretariatul Decanatului, prin completarea și depunerea unui formular tip (obținut de la decanat, sau descărcat de pe site-ul UAUIM).

Completarea titlului disertației și al diplomei va fi făcută în creion (pentru a permite modificarea ulterioară). Lista îndrumătorilor este afișată la avizierul din fața Decanatului și pe site-ul UAUIM.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu