UAUIMAnunțuriExamen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2014: predare proiecte + CD

Examen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2014

Publicat 25 octombrie 2013, actualizat 17 iunie 2014
17 iunie 2014:

Predarea proiectelor (+ CD)

Predarea proiectelor (+ cd) se va face vineri 4 iulie 2014, între orele 13,00 – 16,00, la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2, Susținerea proiectului de diplomă, va avea loc miercuri 9 iulie si joi 10 iulie 2014, conform programărilor care se vor afișa în timp util la avizierul din fața decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

14 mai 2014:

În atenția promoțiilor anterioare:

Ref.: examen de diplomă sesiunea iulie 2014, susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare - care au promovat în sesiuni precendente testul de limbă straină, precum și proba 1 – prediplomă si disertație – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – proiect de diplomă – în sesiunea iulie 2014 – prin depunerea unei cereri la registratura facultății de arhitectură, în perioada 19 - 30 mai 2014.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

8 aprilie 2013:

Predare disertație și proiect prediplomă

În atenția studenților anului VI și a candidaților la examenul de diplomă sesiunea iulie 2014:

Susținerea testului de limbă străină va avea loc în data de 10 aprilie 2014, începând cu ora 8:30, în Amfiteatru. Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului.

Predarea lucrărilor de disertație (3 exemplare) va avea loc joi 17 aprilie 2014 la Sala de Consiliu, între orele 14:00-16:00.

Predarea proiectului de prediplomă va avea loc luni 28 aprilie 2014 la Sala de Consiliu, între orele 14:00-16:00, iar machetele se vor aduce la susținere.

Susținerile vor avea loc în comisiile de disertație și de prediplomă, încrucișat, astfel:

  • Marți 29 aprilie 2013 - ziua 1 - Disertație
  • Miercuri 30 aprilie 2013 - ziua 2 - Prediplomă
  • Marți 29 aprilie 2014 - ziua 1 - Prediplomă
  • Miercuri 30 aprilie 2014 - ziua 2 - Disertație,
conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Decan,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

1 noiembrie 2013:

Înscrieri examen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2014

Înscrierile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2014:

  • proba 1 - prediplomă + disertație - aprilie 2014;
  • proba 2 – proiect de diplomă – iulie 2014,

se efectuează în perioada 28 octombrie – 11 noiembrie 2013, la secretariatul Decanatului, prin completarea și depunerea unui formular tip (obținut de la Decanat sau descărcat din această pagină).

Completarea titlului disertației și al diplomei va fi făcută în creion (pentru a permite modificarea ulterioară).

Lista îndrumătorilor poate fi descărcată mai jos; ea este afișată și la avizierul din fața Decanatului.

Decan,
conf.dr.arh. Marian Moiceanu