UAUIMAnunțuriExamen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2013 - susțineri 3-4 iulie
Universitatea de Arhitectură și urbanism „Ion Mincu” – București
Facultatea de Arhitectură

Examen diplomă Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2013

Proba 2: proiect de diplomă – iulie 2013

Susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 3 iulie și joi 4 iulie 2013, conform programărilor care se vor afișa în timp util la avizierul din fața decanatului.

Predarea proiectelor (+ CD) se va face vineri 28 iunie 2013, între orele 15,00 – 18,00, la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni și cu prediploma și macheta.

Decan,
conf.dr.arh. Marian Moiceanu

18 iunie 2013


Proba 1: prediplomă + disertație – 23-24 aprilie 2013;

Testul de limbă straină va avea loc luni 08.04.2013, începând cu ora 8,30 în Sala Frescelor și Amfiteatru.

Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului.

Predarea lucrărilor de DISERTAȚIE (3 exemplare) va avea loc marți 16 aprilie 2013 la Sala de Consiliu între orele 12:00-15:00, la secretarii de comisii.

Susținerile vor avea loc astfel:

conform programărilor ce se vor fi afișa la avizierul din fața Decanatului.

Pentru prediplome candidații se vor prezenta cu lucrarea tipărită și macheta în ziua susținerii și în ordinea programării.

Decan,
conf.dr.arh. Marian Moiceanu

3 aprilie 2013