UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea februarie 2019

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea februarie 2019

Publicat 5 iulie 2018, actualizat 25 februarie 2019
25 februarie 2019
2 februarie 2019

Candidati diplome febr 2019.pdf

07 ianuarie 2019

Proba 2 – Proiect de diplomă

Predarea proiectelor (+ 2CD-uri) se va face vineri 22 februarie 2019, între orele 11:00 - 13:00 la Sala de Consiliu.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc în zilele de miercuri 27 februarie și joi 28 februarie 2019, conform programărilor care se vor afișa la avizierul din fața Decanatului.

Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

În atenția promoțiilor anterioare

Ref: Examen de diplomă sesiunea februarie 2019, susținere proba 2 – proiect de diplomă:

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente testul de limbă străină, precum și proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au susținut în octombrie 2018 și/sau care sunt deja înscriși) – din cadrul examenului de finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii probei 2 – Proiect de diplomă – sesiunea februarie 2019 – prin depunerea unei cereri la registratura Facultății, în perioada 14-25 ianuarie 2019 (în cerere se solicită echivalarea probelor deja susținute și înscrierea pentru susținerea probei 2).

29 octombrie 2018

Recomandările comisiilor de prediplomă

Recomandările comisiilor de prediplomă susținute în sesiunea octombrie 2018 se ridică de la registratura universității în perioada 05-23 noiembrie 2018, între orele 9,00-14,00

22 octombrie 2018

Taxe:

Candidații care trebuie să achite taxa aferentă numarului de credite specificat în programare (credite aferente proiectului de diplomă) – vor depune la secretarul de comisie chitanța în copie, susținerea probei fiind condiționată și de achitarea taxei. Copia chitanței se va anexa catalogului individual al candidatului respectiv.

Candidații care au avut regim de taxă în timpul studiilor au obligația achitării taxei de studiu anuală, conform contractului de studii.

4 octombrie 2018

Test limbă străină

Testul de limbă străină va avea loc pe 10 octombrie la ora 10:30 în sala A „Gabriel Sudan”, etaj 1

18 septembrie 2018

Proba 1 – disertație și prediplomă – octombrie 2018

Până cel mai târziu 28 septembrie, candidații INTEGRALIȘTI care vor susține prediploma și disertația în sesiunea octombrie 2018, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în tabelele primite de la secretariatul Decanatului, pe grupul anului VI/sau la secretariatul Decanatului(cei din promoții anterioare, care nu sunt în grup). Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neaparărat și situl/orașul.

După această dată, nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului. ATENȚIE! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea februarie 2019.

10 octombrie 2018 ora 10,30 - test limbă străină, cabinet limbi străine sau într-o sală care se va anunța ulterior. Eventualele echivalări se vor solicita în ziua susținerii testului (originale după certificatele de competențe lingvistice)

16 octombrie 2018 orele 10,00-12,00 – predare disertații, Sala de Consiliu (3 exemplare+CD) Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format word și pdf. Toate disertațiile vor fi supuse procesului de analiză antiplagiat prin intermediul unui soft special. Va fi verificată corespondența dintre documentul predat fizic și documentul predat digital. Acestea trebuie să fie identice.

25, 26 octombrie 2018, ora 9,00 - susținere disertații și prediplome, conform programărilor ce se vor afișa la avizierul din fața decanatului. Candidații care au de achitat taxă (conform programărilor afișate), vor prezenta copia chitanței în ziua susținerii, la secretarul de comisie. Susținerea este condiționată de achitarea taxei.

7 iulie 2018

Calendar

Înscrierile pentru proba 1 (test limbă străină, prediplomă și disertație, sesiunea octombrie 2018) din cadrul examenului de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2019, se efectuează în perioada 06-25 iulie 2018, prin depunerea la secretariatul decanatului a fișei-catalog tip (descărcată de pe site-ul universității).

Candidații care au susținut vreuna din probe (prediploma sau disertația), vor depune la registratură o cerere de solicitare echivalare a probei promovate, nemaifiind necesară completarea fișei-catalog și vor solicita în cerere și echivalarea testului de limbă de asemenea susținut.

Decan,
Prof.dr.arh. Georgică Mitrache