1 februarie 2013

Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București
Facultatea de Arhitectură

Examen diplomă sesiunea martie 2013

Proba 2 – proiect de diplomă – martie 2013

  • 9-20 iulie 2012 - înscriere susținere restanță diplomă 2012-2013
  • până în data de 8 februarie 2013 (la secretariatul decanatului) – finalizare înscriere susținere restanță diplomă 2012-2013;
  • 25 februarie 2013 - avizare participare diplomă (admis/respins);
  • 1 martie 2013 - afișare liste studenți/comisii;
  • 4 martie 2013 (orele 15,00-18,00) - predare proiect diplomă + cd;
  • 6 - 7 martie 2013 - susținere proiect diplomă (+ machetă);
  • 6 - 7 martie 2013 - predare la arhivă proiect diplomă + machetă.

Decan,
Conf.dr.arh.Marian Moiceanu

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/