Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București
Facultatea de Arhitectură

Examen diplomă sesiunea martie 2013

Proba 2 – proiect de diplomă – martie 2013

Decan,
Conf.dr.arh.Marian Moiceanu