UAUIMAnunțuriDesfășurarea programelor de master în anul universitar 2022-2023, în modul de organizare mixt

Desfășurarea programelor de master în anul universitar 2022-2023, în modul de organizare mixt

7 septembrie 2022

În atenția candidaților la concursul de admitere la programele de master ale Facultății de Urbanism, sesiunea septembrie 2022

În conformitate cu prevederile OUG nr. 69/26.05.2022 pentru modificarea1 și completarea Legii nr. 1/2011 la art. 139, al. 1 lit. a), ținând seama de Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice, aprobate de Consiliul ARACIS prin Hotărârea 85/H/05.08.2022,

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București anunță desfășurarea programelor de master în anul universitar 2022-2023, în modul de organizare mixt (desfășurarea activităților de învățare, predare și cercetare „față în față”, atât în spațiul universitar, cât și în afara acestuia, online, prin intermediul unor resurse și mijloace informatice și de comunicații).

Ponderea maximă a activităților de învățare, predare, cercetare și aplicații practice în format online sincron este următoarea: activități de învățare predare – maxim 45%; aplicații practice și cercetare – maxim 35%.

Desfășurarea activităților conform precizărilor de mai sus, va putea suferi modificări, în condițiile în care baza legală sau standardele ARACIS vor fi modificate.


1 a) cu frecvență, caracterizată prin activități de învățământ și/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclul de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului și presupunând întâlnirea studenților cu cadrele didactice și de cercetare în spațiul universitar. Unele activități de învățământ si/sau de cercetare din cadrul formei de învățământ cu frecvență se pot desfășura prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice prevăzute în standardele de calitate elaborate și aprobate de ARACIS.