UAUIMAnunțuriDesfășurarea programelor de doctorat în anul universitar 2023-2024, în modul de organizare mixt

Desfășurarea programelor de doctorat în anul universitar 2023-2024, în modul de organizare mixt

2 octombrie 2023

În conformitate cu prevederile OUG nr. 69/26.05.2022 pentru modificarea1 și completarea Legii nr. 1/2011 la art. 139, al. 1 lit. a), ținând seama de Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice, aprobate de Consiliul ARACIS prin Hotărârea 85/H/05.08.2022,

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București anunță desfășurarea programelor de doctorat în anul universitar 2023-2024, în modul de organizare mixt (desfășurarea activităților de învățare, predare și cercetare „față în față”, atât în spațiul universitar, cât și în afara acestuia, online, prin intermediul unor resurse și mijloace informatice și de comunicații).

Ponderea maximă a activităților de învățare, predare, cercetare și aplicații practice în format online sincron este următoarea: activități de învățare predare – maxim 45%; aplicații practice și cercetare – maxim 35%.

Astfel, pentru ambele școli doctorale:

  1. cursurile, conform orarului stabilit, organizate modular, se vor desfașura în format online, cu mențiunea că la finalul lor, titularul de curs are obligatia să organizeze o întâlnire față-în-față cu doctoranzii, pentru concluzii/ lămuriri;

  2. îndrumarea curentă a doctoranzilor până la finalul acestui an universitar se va desfașura fie fizic, fie online, de comun acord între doctorand și conducătorul tezei, cu păstrarea unei evidențe privind numărul și formatul întrevederilor și vizarea ei de către directorul școlii doctorale în cazul adoptării formatului online;

  3. susținerile de referate și presusținerile tezelor, care presupun întrunirea comisiilor de îndrumare se vor desfașura de asemenea, fie fizic, fie online, fie hibrid, de comun acord între doctorand, îndrumator și membrii fiecarei comisii de îndrumare, cu întocmirea documentelor respective și cu aprobarea directorului școlii doctorale în cazul adoptării formatului online sau hibrid.

  4. susținerile tezelor de doctorat deja stabilite vor rămâne în formatul respectiv (online/ hibrid), urmând ca viitoarele susțineri ale tezelor să se desfășoare fizic, în spațiile UAUIM, cu anunțarea din timp a membrilor comisiilor respective.

Desfășurarea activităților conform precizărilor de mai sus, va putea suferi modificări, în condițiile în care baza legală sau standardele ARACIS vor fi modificate.