Decontare transport de suprafata 2023-2024

5 octombrie 2023

Avand in vedere prevederile Legii 199/2023 - Legea invatamantului superior - art. 128 alin (3) si ale Legii 272/2004 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 64 alin.(1) privind protectia si promovarea drepturilor copilului decontarea transportului de supafata se face astfel:

Beneficiari: studenti/masteranzi/doctoranzi pana la implinirea varstei de 30 de ani

Studentii care solicita decontarea 100% a abonamentului lunar vor trimite si actele doveditoare

Pentru decontarea transportului, documentele se transmit exclusiv online.

Trebuiesc parcursi urmatorii pasi:

Acestea se vor transmite direct la biroul social: social@uauim.ro sau mgherghe.iaim@yahoo.com

Fiecare cerere/solicitare va fi confirmata de primire.

Extras Legea 119/2023 - Sectiunea a 3 -a art. 128 alin (3):

(3) Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.