UAUIMAnunțuriConcurs de admitere pentru cursuri de pregătire și formare continuă în conservarea și restaurarea monumentelor istorice

Concurs de admitere pentru cursuri de pregatire si formare continua in conservarea si restaurarea monumentelor istorice

8 octombrie 2013

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, prin Departamentul Istoria, Teoria Arhitecturii si Conservarea Patrimoniului organizează concurs de admitere pentru cursuri de pregatire si formare continua IN DOMENIUL CONSERVARII SI RESTAURARII MONUMENTELOR ISTORICE.

Cursul dureaza 2 ani (4 semestre x 30 credite) si cuprinde cursuri cu prelegeri si cu invitati, lucrari practice si deplasari de studiu in tara si strainatate. Orele sunt programate saptamanal in zilele de vineri intre 12.30 si 20.30.

Participarea la curs se face, dupa sustinera unui interviu si in baza platii unei taxe, de absolventi cu licenta ai facultatilor si specializarilor : istorie, arheologie, inginerie civila si instalatii, arte plastice, urbanism, peisagistica, precum si de absolventii facultatilor de arhitectura si arhitectura de interior.

Numărul total de locuri: 25
Numărul minim de cursanți pentru care se activează cursul: 15
Taxa de examen: 150 RON
Taxa de curs: 2700 RON/an
Taxa de finalizare a cursului (susținere a diplomei): 2700 RON

Taxele se achita la Banca Comerciala Română - sucursala Lipscani în contul:

Cod IBAN RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
Beneficiar Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Cod fiscal 4283996;

Taxa de de concurs se achita prealabil depunerii dosarului iar taxa de curs se achita în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea concursului de admitere și declararea ca admis. Dovada plății se aduce la concurs, pentru taxa de examen, și se aduce la înscriere, în copie, pentru taxa de curs.

Taxa de concurs se deduce din taxa de curs pe primul an.

Cadrele didactice universitare, în baza actelor care atestă această calitate, sunt scutite de taxa de concurs.

Concursul de admitere se desfășoară vineri 25 octombrie 2013 de la ora 09.30 la sediul DITACP din UAUIM, str. Academiei 18-20, sect. 1, Bucuresti.

Înscrierea la concurs se face la sediul DITACP, in perioada 15-22 octombrie 2013 între orele 14.30-16.30, prin depunerea dosarului de concurs.

Dosarul de concurs cuprinde:

  1. Fișa de înscriere, cf. Anexei.
  2. Diploma de licentă în copie legalizată
  3. 2 fotografii tip buletin de identitate
  4. Copie după C.I.
  5. CV din care să rezulte activitățile și lucrările din domeniul istoriei, conservării patrimoniului, construcțiilor, teoriei sau practicii arhitecturii sau urbanismului care prezintă legătură cu specificul cursului.
  6. Motivație pentru înscrierea la curs (1 pag.) redactata în limba engleză, franceză sau italiană, la alegere.

În ziua de 23 octombrie 2013 la ora 10.30 se va afișa la avizierul DITACP lista candidaților înscriși. În situația înscrierii a mai puțin de 15 candidați concursul se anulează. Este recomandat ca plata taxei de concurs sa fie făcută după acest anunț.

Informatii la tel. 021 3077 186, Adrian Vladau, secretar departament, pentru probleme de depunere acte sau la sergiu_nistor2@yahoo.com, prof.dr.arh. Sergiu Nistor, pentru probleme legate de organizarea cursurilor.